MINNEORD FOR KITTY OTTERSLAND

Kitty Ottersland gikk bort 5.desember 2017, 94 år gammel. Kitty ble stedt til hvile i rammen av en verdig og flott begravelse i Arendal Trefoldighetskirke 14.desember. Her var mange fine ord, mange blomster – også krans fra Arendal Høyre.

Det er en pioner og en nestor i Arendal Høyre som har gått bort og vi minnes henne for hennes sterke samfunnsengasjement, hennes kloke råd og hennes evne til å ta tak i både store som små saker i Arendal på forhold som hun mente kunne bli bedre.

Kitty Ottersland startet sin politiske karriere i politikken i 1963 og hadde politiske verv til hun gikk ut i 1995. Hun satt i bystyret, i formannskapet og på fylkestinget. Som politiske verv kan nevnes at hun i perioden 1967 – 70 var Formann i Høyrekvinnenes klubb i Arendal og i 1975 ble den første kvinnelige leder i Arendal Høyres 90-årige historie.

Hun var samfunns- og politisk engasjert til det siste. Helt til for 3 år siden deltok hun på Senior-møter, det siste var på Vitensenteret. Hun var meget engasjert og opptatt av hva Senteret ville bety for barn og ungdom i regionen.

Kitty fulgte med på det meste og både leder av senior Høyre og gruppelederen fikk også en del telefoner når det var noe hun mente vi i Høyre burde engasjere oss i – eller når det var noe vi burde «endre på».

Kitty Ottersland var klartenkt, analytisk, uredd og prinsipiell når hun fremmet sine saker. Dette ble gjort på en mild, men klar måte. Hun er det vil kalle en skikkelig Høyredame som kunne sin Høyrehistorie godt, men var samtidig veldig flink til å se fremover med tanke på den oppvoksende generasjon og deres behov.

Hennes genuine politiske og samfunnsnyttige engasjement strakk seg gjennom et helt liv og hun har også bidratt til å rekruttere og engasjere mange til å bli både medlemmer og politikere i Arendal Høyre. Det står stor respekt av henne som både menneske, politiker og engasjert samfunnsdebattant.

Når hennes sønn Ole Ottersland gav den flotte gaven, en kirurgisk robotmaskin til sykehuset i Arendal i 2012, så var det ikke overraskende at den ble hetende Kitty.

Det står stor respekt av Kitty Ottersland lange politiske engasjement og virke og Arendal Høyre vil med dette få takke for hennes dedikerte og flotte samfunnsengasjement og politiske virke og lyse fred over hennes minne.

Peder Syrdalen, leder Arendal Høyre
Anne-Marie Byer Larsen, leder Arendal Senior Høyre
Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre