Næringslivet trenger politikere som lytter og forstår

Vi er helt avhengig av et næringsliv som gjør det godt. Heldigvis har vi mange både små som store og fremtidsrettede bedrifter i Arendal og som gjør det svært godt både lokalt, nasjonalt som internasjonalt. Dette gir trygge og gode arbeidsplasser, en viktig hverdag for den enkelte arbeidstaker og viktige skatteinntekter til kommunen. Men Arendal kommune er fortsatt en såkalt inntektssvak kommune. I sum ligger vi på ca. 94% av «normen» i Norge. Her har vi et betydelig potensial til flere i arbeid, økte inntekter og enda bedre tjenestetilbud.

Linda D. Øygarden, bystyremedlem og Ordførerkandidat Arendal Høyre og Geir Fredrik Sissener, Gruppeleder Arendal Høyre og 15.kandidat 

Arendal Høyre vil bidra til at flere grundere ser muligheter i Arendal. Vi vil gjøre for å ta vare på og legge til rette for de vi har. Vi legge til rette for fremtidsrettede bedrifter i det fremtidsrettede grønne skiftet. Den nye batterifabrikken Morrow og med alle den underleverandører utgjør et paradigmeskifte med uante muligheter for Arendal. Nå kan vi få en vekst og utvikling vi ikke har sett på mange, mange år! Den muligheten må vi gjøre alt for å ta vare på. Samtidig må vi søke å få flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet – helt eller delvis. Men alt dreier seg ikke bare om Morrow! 

Spør man næringslivet hva de er opptatt av, så får man gjerne til svar: forutsigbarhet og rammer som gir mulighet for konkurranse. De vil videre ha gode kommunale tjenester som barnehage, skole, kultur og idrett, samt god infrastruktur (vei, strøm, bredbånd etc.). De ønsker seg politikere og en administrasjon som lytter og forstår deres behov.  
Næringslivet trenger politikere som heier og ikke det motsatte. 

Hva kan vi politikere så gjøre? Det aller enkleste er jo utvilsomt å heie på og støtte opp om næringslivet. Vi må lytte og sette oss grundig inn i deres behov. Vi kan vedta gode areal og reguleringsplaner. Vi må se på byggesaker med et positivt utgangspunkt. Vi kan tilby konkurransemessige rammer. For eksempel er eiendomsskatten i Arendal høye med 7 promille (maks). Høyre mener vi kan bli langt bedre på flere av disse områdene.  Vi ønsker at  plansaker og bygningssaker kan behandles raskere, dette selvsagt innen plan og bygningsloven. Men vi har også foreslått å bli forsøkskommune. Vi vil fortsette med å se på mulighetene i en byggesak. Bedrifter må få muligheter til å skape før vi kan dele. Entreprenører og gründere er grunnstammen i velferdssamfunnet vårt, og i Arendal skal det være enkelt å skape jobber og verdier. Det private næringsliv skal bli møtt av en fremoverlent kommune som tar deres behov på alvor og som gir forutsigbarhet.
Vi må sikre at eksisterende og nytt næringsliv også får mulighet til å etablere og utvikle seg. Vi må samarbeide med nabokommuner slik at vi tiltrekker oss viktige arbeidsplasser.

Nå står kampen om å få tak i nok arbeidskraft, både i det offentlige og i næringslivet. På mange områder klarer man ikke å få tak i dette i Norge, man må rekruttere fra hele verden. Det fordrer et godt samarbeid.

Arendal vil nå i løpet av få år oppleve en meget sterk vekst og utvikling. Det blir både spennende og utfordrende. For å klare dette så må vi være utrolig gode til å tilrettelegge og legge gode planer sammen. Det vil vi i Arendal Høyre bidra til.

Linda D. Øygarden, bystyremedlem og Ordførerkandidat Arendal Høyre
Geir Fredrik Sissener, Gruppeleder Arendal Høyre og 15.kandidat