Nina Roland – Stortingskandidat for Aust-Agder Høyre

«Høyre er partiet som har tatt ansvar og løftet frem at systemer er til for menneskene som bruker det.»

  • Født : 1972
  • Kommune : Arendal
  • Stilling : Systemrevisor
  • Sivilstatus : Gift, 3 barn
  • Nestleder Arendal Høyre

Jeg er opptatt av at vi skal legge til rette for at folk kan leve et godt liv med sykdom og funksjonstap. Vi blir flere eldre, og det er viktig å sørge for at alle eldre får den hjelpen de trengertil å leve gode liv.


På bakgrunn av egne erfaringer som pårørende, er jeg opptatt av at pasienter skal få rett hjelp til rett tid på rett sted. Høyre har skapt pasientens helsetjeneste. Det vil si

en bedre og tryggere helsetjeneste der pasientens behov står i fokus. Sett med pasientens blikk : «Ingen beslutning skal tas om meg, uten meg».

Hjertesaker :

  • Vi må legge til rette for økonomiske støtteordninger for de med store omsorgsoppgaver for funksjonshemmede og kronisk syke barn
  • En økt styrking av de hjemmebaserte tjenestene og bruk av velferdsteknologi
  • Bedre behandlingstilbud innen psykisk helse med særlig vekt på tilbudet til barn og unge
  • Sikre valgfrihet og mangfold av tilbud til pasientene, og utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.