Nominasjonskomiteen trenger innspill på navn!

Arendal Høyres nominasjonskomité har startet sitt arbeide og ønsker forslag fra medlemmene på kandidater dere ønsker skal representere Høyre i kommunestyret neste periode.

Svarfrist for å sende inn forslag på kandidater er satt til 02.04.18.

Alle som blir foreslått, vil bli forespurt av nominasjonskomitéen om de er villige til å stå på listen.

Forslag på kandidater sendes til undertegnede på camillauweierholt@gmail.com

Nominasjonskomiteen består av:

Leder: Peder Syrdalen
Nestleder: Anne Marie Beyer-Larsen
Medlem: Camilla Unger Weierholt
Cecilie Larsen
John-Are Tharaldsen
Unge Høyre: Birk Emanuel Fjelltun
Senior Høyre: Rolf Larsen


Til informasjon vil nominasjonsmøtet avholdes onsdag 28/11- 18.


På vegne av Nominasjonskomiteen

Sekretær: Camilla Unger Weierholt