Regjeringen underfinansierer sykehusene i Norge – også sykehuset i Arendal

Sykehusene i Norge er sterkt underfinansierte. Det er den Ap-ledede regjeringen og helseminister Kjerkhol sitt klare ansvar! Gjennom underfinansiering fra Stortinget og prioritering av ideologiske kjepphester foran politikk som fungerer, er vi svært bekymret for utvikling, i Arendal og hele Helse-Norge.

DEBATTINNLEGG AGDERPOSTEN, 9. januar 2023

I 2015, da Bent Høie (H) var helseminister, ble nasjonal helse og sykehusplan vedtatt. Her ble det avklart og sikret at sykehuset i Arendal skal være et fullverdig akuttsykehus med de tjenester som det medfører. Det var et svært viktig vedtak. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol signaliserer nå at de vil nå lage en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan, men når kommer den, og hva vil det innebære for våre tre sykehus på Agder?  
Samtidig ser vi at regjeringen og SV i statsbudsjettet underfinansierer sykehusene i Norge.
I 2023 er det samlet sett budsjettert med underskudd på ca. 1,7 Mrd NOK.  Det kommer på toppen av alle sparetiltakene sykehusene nå kjører.
For Sørlandet sykehus helseforetak er situasjonen også dramatisk. I høst ble det rapportert om ekstraforbruk på ca. 270 millioner og kraftige sparetiltak ut året. Når driften blir altfor høy, så får det konsekvenser videre for nye investeringer.
Dette er dramatisk! Det er utvilsomt regjeringen og helseministeren som må sørge for at sykehusene har realistiske og bærekraftige økonomiske rammer.
Bortfallet av fritt behandlingsvalg medfører estimatmessig at ca. 500 plasser i det private forsvinner og særlig for de mest utsatte innen rus og psykiatri.
Hva den nye helse og samhandlingsplanen vil innebære for Norge og oss i Arendal er i dag svært usikkert. Helseministeren har sagt at planen skal se tjenesten i sammenheng, på tvers av kommune og sykehus. Videre sier hun at et fundamentet for en slik samhandling er også en godt fungerende fastlegeordning.

Dette er også bekymringsfullt da vi vet at fastlegeordningen også er under revisjon og at den allerede er underfinansiert og vi ser at altfor mange i Arendal nå ikke har fastlege.
Vi lokalpolitikere i Arendal vil alltid stå opp for sykehuset i Arendal. Det gjør vi fordi vi ønsker
gode og kvalitetssikrede tjenester til regionens innbyggere, både i dag og i fremtiden.
Sykehuset i Arendal må også i fremtiden være et fullverdig akuttsykehus.

De ansatte gjør en svært god jobb som vi med rette kan være stolte av. Og det er verken de ansatte, administrasjonen, ledelsen eller styret som har skylden for det som skjer. De har alle en svært utfordrende jobb med å få budsjettene i balanse og samtidig sette av nok midler til vedlikehold og nødvendige medisinske investeringer. Skal de få et større handlingsrom, må det settes av mer ressurser, og det er det regjeringen og SV sitt ansvar gjennom statsbudsjettet å gi nok ressurser.
Vi ønsker en best mulig kommunikasjon og dialog med Sørlandet sykehus og sykehuset i Arendal med ledelse og tillitsvalgte.
Slik kan vi sikre god og oppdatert informasjon om status og videre utvikling. 
Da kan vi også få til best mulig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestene i kommunen, til beste for innbyggerne.

Men våre sykehus må gis realistiske økonomiske rammer. Det må regjeringen med budsjettpartner SV ta ansvar for. Arendal Høyre står opp for sykehuset i Arendal og vil jobbe videre nasjonalt for å styrke de økonomiske rammene.

Bystyregruppa Arendal Høyre:
Geir Fredrik Sissener
Linda Øygarden
Erik Johan Tellefsen Lindøe
Nina Roland
Kristoffer A. Lyngvi
Benedikte Nilsen Glommen
Haagen Poppe
Roar Daniel Gundersen