Slik hemmer boplikt vekst

Dersom du tror at de tusen små hjem i Arendal automatisk blir mye billigere og mer tilgjengelige enn de er i dag ved å innføre boplikt, så tar du dessverre grundig feil.

Ønsker du derimot at kommunen får bedre råd til helse, skole og omsorg, så må vi ønske mange flere skattebetalere velkommen på en måte fremtidens familier og aleneboere faktisk ønsker seg.

BOPLIKT BEGRENSER BOLIGMARKEDET

Boplikt kan være en byrde for eldre personer. Eldre personer kan ha vanskeligheter med å selge sine hjem og flytte til mer passende boliger på grunn av boplikt. Dette kan hindre dem i å finne boliger som er lettere å vedlikeholde og tilpasset deres behov.

BOPLIKT KAN HEMME FLYTTING TIL ARENDAL

Boplikt kan hemme folks frihet til å flytte der de ønsker å bo og arbeide, noe som kan føre til en mindre fleksibel arbeidsstyrke og hindre vekst i næringslivet. Boplikt kan føre til mindre produktivitet i det næringslivet som allerede er etablert i Arendal. Boplikt kan føre til at bedrifter har vanskeligheter med å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte arbeidere. Hvis arbeidstakere må bo i bestemte områder, kan de gå glipp av jobbmuligheter i andre deler av landet.

BOPLIKT KAN REDUSERE UTVIKLING

Boplikt kan hindre utviklingen av nye boliger og annen infrastruktur, som kan føre til mindre vekst og utvikling i et område eller en hel kommune.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det er 41 kommuner i Norge som har lokal forskrift om boplikt per 1. mars 2023. Det har vært sterk nedgang etter 2008 da det var boplikt i 70 kommuner. Boplikt er lokale regler som mange i forrige århundre innførte for å sikre bosetting og hindre at helårsboliger ble tatt i bruk som fritidsbolig, Vi ser at nå beviselig velges boplikt bort over hele Norge, da vi forstår at folk både ønsker valgfrihet opptil flere ganger iløpet av et liv mht bosted, feriested og arbeidssted.

BOPLIKT KAN HINDRE KONKURRANSE

Boplikt kan hindre konkurranse mellom ulike typer boliger og byggeprosjekter, som kan føre til mindre innovasjon og utvikling på boligmarkedet.

BOPLIKT ØKER BYRÅKRATIET

Boplikt kan føre til økt byråkrati og mer papirarbeid for utviklere, kommuner og andre aktører i boligmarkedet, noe som kan hemme vekst og utvikling.

BOPLIKT KAN HINDRE INVESTERINGER

Boplikt kan føre til at færre investorer og utviklere ønsker å investere i et område, da de ser på boplikten som en ulempe og hindring.

BOPLIKT REDUSERER VALGFRIHET

Boplikt kan redusere valgfriheten for potensielle kjøpere og leietakere, som kan føre til at de velger å bo andre steder. Boplikt kan føre til en opphopning av arbeidsplasser i urbane områder. Hvis boplikt hindrer arbeidstakere fra å flytte til områder med flere jobbmuligheter, kan det føre til en opphopning av arbeidsplasser i urbane områder (storbyer) og dermed resultere en mangel på arbeidsplasser i mindre kommuner som for eksempel Arendal

BOPLIKT PÅVIRKER VERDIEN AV EIENDOM

Boplikt kan påvirke verdien av eiendommer negativt, da noen potensielle kjøpere kan se på boplikten som en ulempe og ikke være villige til å betale markeds pris.

BOPLIKT KAN HINDRE KREATIVITET

Boplikt kan hindre kreativitet og nytenkning på boligmarkedet, da det kan føre til at utviklere og investorer må følge bestemte retningslinjer og regler som begrenser deres muligheter til å skape noe unikt og innovativt.

Arendal Høyre viser at vi tar ansvar for å sette lys på, løfte frem, finne realistiske og gjennomførbare løsninger på de utfordringer kommunen har. Vi ønsker å styre kommunen trygt og smart inn i den vekstperioden vi er inne i. Vi har politisk handlekraft og vi tar politisk ansvar. -Det siste vi trenger nå er boplikt i Arendal.

Linda Øygarden
Ordførerkandidat Arendal Høyre