Ti ideer for Arendal sentrum

Et vakkert og attraktivt sentrum er hjertet i en by og region i vekst. Arendal Høyre har alltid kjempet for at flere skal bo, arbeide og benytte seg av alle tilbudene som finnes her. Målet skal være et pulserende bymiljø hele året. For å få dette til, har vi satt opp en tipunktsliste over de viktigste tiltakene vi vil prioritere de kommende årene:

Haagen Poppe og Amalie Kollstrand har ti ideer for Arendal sentrum.

Søndagsåpent om sommeren: Arendal er en turistby og bør likebehandles med sine nabokommuner som har søndagsåpent. Vi går glipp av turister, liv og skatteinntekter når folk velger å dra videre til Tvedestrand eller Grimstad for å ta en bysleng og kikke i butikkene.

Kanal mellom Pollen og Kittelsbukt: Stillstand har aldri løftet en by, og Høyre mener at vi skal fortsette å investere i byen vår. Hva hadde vel Pollen, Langbryggen og gågatene vært hvis asfalt, parkering og trafikk fremdeles var dominerende? Arendal Høyre mener at det neste store byutviklingsprosjektet i sentrum skal være kanal. Tre sentrale byrom får en utforming i verdensklasse, attraktive utviklingseiendommer skapes, overvannsproblematikk og gamle rørsystemer utbedres, og vi utløser store summer fra privat næringsliv og andre offentlige myndigheter. Allerede har det blitt samlet inn 60 millioner kroner, og vi går glipp av tidenes største gave til Arendal dersom vi sier nei.

Søkbart fond for universell utforming: Store deler av Arendal er utilgjengelig for folk med nedsatt funksjonsevne. Byen er gammel, og tilpassede løsninger kreves. Dette blir ofte dyrt, og vi vil ha en dugnad for å åpne byen for alle. Derfor vil vi opprette et søkbart fond for universell utforming som drivere og gårdeiere i sentrum kan søke midler fra.

Gjøre det lettere å bygge om bygårder til leiligheter: Det er altfor strenge krav knyttet til bruksendring og ombygging av eksisterende bebyggelse. Arendal sentrum har mye verneverdig bebyggelse, og dersom vi skal klare å ta vare på denne samtidig som flere skal bo her, må vi ha en plan- og byggesaksbehandling som ser muligheter, ikke begrensninger.

Lage en plan for lyd- og lysforurensning: Sentrum skal være et bra sted å være for alle. Arendal Høyre ønsker mer liv og aktivitet velkommen, og vi elsker initiativ som uteservering på Teaterplassen, sommerkonserter og markeder. Samtidig må vi ha noen klare retningslinjer for lyd og lys slik at sentrum blir et greit sted å bo. Vi må få bort unødvendig skarpe lyskilder som skjermen på kulturhuset og begrense støynivået på gjentakende arrangementer.

Flere søppeldunker, også i utkantene av sentrum: Arendal sentrum har for få søppeldunker, særlig i utkantene av sentrum. Dette fører til forsøpling, og bidrar til å forverre et rotte- og måkeproblem. Vi må derfor ha flere søppeldunker som har lokk, for eksempel på Tyholmen hvor det ferdes mange turister om sommeren.

Bedre rutiner for varsling av cruiseanløp, og landstrømanlegg innen 2027: Arendal Høyre støtter opp om cruisesatsingen til Arendal havn. Den gir sårt tiltrengte inntekter til byens næringsdrivende og havna selv. Ulempen for dem som bor på Langbryggen må imidlertid minimeres, og dersom ikke et landstrømanlegg er på plass innen 2027, må vi revurdere cruisesatsingen.

Prioritere vedlikehold og opprustning av sentrumsgater: Vi kan ikke være bekjent av at gamle veier som raser ut og manglende gatestein i våre vakre gater. Små detaljer kan gjøre hele forskjellen på hvordan sentrum fremstår. Vi må derfor prioritere jevnlig vedlikehold og mindre opprustning av gater og plasser i sentrum.

Åpne opp bakgårder og tak for allmennheten: Arendal sentrum har mange uoppdagede smug, bakgårder og takflater som venter på å bli utviklet med spennende tilbud. Bankgården er forhåpentligvis bare starten på at nye byrom tas i bruk. Arendal er også vakker ovenfra, og hvem savner ikke et sted som Grand-taket?

Fortetting på det historiske sentrums premisser: Høyre ønsker fortetting og transformasjon velkommen. Noen områder tåler høyere utnyttelse, eksempelvis ved at man bygger noe høyere i midten av kvartaler og beholder historiske fasader. Andre steder må ny bebyggelse underordne seg og tilpasses det eksisterende i form, farge, stil og dimensjoner. Å ta vare på det historiske Arendal samtidig som vi bygger nytt, er et konkurransefortrinn for både utviklere og alle oss andre som er glade i byen vår.

Haagen Poppe 2. kandidat for Arendal Høyre til bystyret
Amalie Kollstrand, 7. kandidat for Arendal Høyre til bystyret