Trygghet er en kjernefaktor i eldreomsorgen

Vi må sørge for at ingen eldre føler seg utrygge eller usikre på hva fremtiden vil bringe.

Nina Roland, medlem av formannskapet for Arendal Høyre. FOTO: MONA HAUGLID

Politisk ledelse har hatt utfordringer med å kommunisere hva de både ønsker og har vedtatt, men i formannskapet denne uken diskutere vi fremtiden til Solhaug bo- og omsorgssenter. Det er gledelig å se at det er en tverrpolitisk enighet om at Solhaug skal videreutvikles. Dette er et viktig skritt for å sikre at våre eldre får den omsorgen de fortjener.

Trygghet er en kjernefaktor i eldreomsorgen. Vi må sørge for at ingen eldre føler seg utrygge eller usikre på hva fremtiden vil bringe. Når beboere på Solhaug og i Arendal må flyttes til et høyere omsorgsnivå, er det avgjørende at vi balanserer dette slik at den enkelte føler seg ivaretatt. Usikkerheten i slike overganger må ikke undervurderes – vi må hele tiden ha menneskeverdet i sentrum.

Arendal Høyre har blitt beskyldt for å endre sin politikk innenfor eldreomsorgen, men det stemmer ikke! Vårt hovedmål er at det skal være trygt å bli eldre i Arendal. Vi har vært realistiske og justert tiltakene ut fra ønsket om å finne de beste løsningene som gir både en økt kapasitet raskere og som er rimeligere tatt kommunens økonomiske situasjon. I programmet vi gikk til valg på er vi tydelige på at vi vil jobbe for å korte ned ventelistene på både korttidsplasser, langtidsplasser og omsorgsboliger. Derfor er vi glade for å se at også posisjonen tilnærmer seg oss i Høyre, og foreslår å se på muligheter for å utvide med korttidsplasser ved eksisterende kommunale institusjoner i påvente av ferdigstillelse av helsehuset på Saltrød.

Vi i Arendal Høyre ønsker å få på plass flere sykehjemsplasser så raskt som mulig, og vi har derfor foreslått at vi får en snarlig sak om å få utredet muligheten til å øke kapasiteten ved å bygge ut ved eksisterende sykehjem, hvor det kun trengs mindre reguleringer. Vi fremmet derfor et viktig tilleggspunkt som posisjonen dessverre ikke støttet i formannskapet, men som vi vil løfte inn som forslag til bystyret:

“Arendal bystyre ber Arendal Eiendom KF om å utrede bygging av nye sykehjemsplasser knyttet til ett eller flere av de eksisterende sykehjemmene. Utredningen skal inkludere potensialet for antall nye sykehjemsplasser og estimerte kostnader for utbygging. Vi ønsker også en utbyggingsplan som viser hvor mye som kan spares ved å bygge ut nye sykehjemsplasser ved eksisterende sykehjem.”

Jeg oppfordrer den politiske ledelsen til at vi sammen fortsetter dialogen og sørger for at både Solhaug bo- og omsorgssenter og andre institusjoner i kommunen blir steder hvor både utvikling, omsorg, pasientbehandling og trygghet går hånd i hånd.