Vi har ikke tenkt å gi oss med å forbedre Arendal

Om å ville det beste for Arendal by.

Vi ønsker å ta imot innspill og jobbe videre med alle saker som betyr mye for dere, skriver Benedikte Nilsen Glommen og Roar Daniel Gundersen.

Det var en glede å lese Agderposten nylig om at det var søkt om tillatelse til å rive et av de falleferdige husene i Kittelsbuktveien. Det forteller oss at det nytter å sette fokus på forhold som er viktige for et best mulig bysentrum og for innbyggerne våre. Akkurat slik vi også gjorde det rundt den gamle bygningen til Strømsbu Sag. Det gjelder å ikke gi seg og å mase på!

Og det viser hvor viktig det er at innbyggerne engasjerer seg og støtter opp om de sakene som betyr noe for byen. Engasjementet og tilbakemeldingene rundt husene i Kittelsbukt har vært kjempestort. Vi ønsker å ta imot innspill og jobbe videre med alle saker som betyr mye for dere. Det er nettopp derfor vi gjør det! Det å kjenne på en slags bevegelse. Vår jobb som lokalpolitikere er å være et redskap for innbyggerne, med et slags mandat til å gjøre en forskjell.

Dette gjelder selvfølgelig også innenfor alle andre politiske områder. Men byen er viktig for innbyggerne i Arendal. Det er her vi samles under de viktige begivenhetene. I år vil disse være mange, med 300-års jubileum, 17. mai, Tall Ships Race, Arendalsuka osv.

Strandpromenaden fra byen til Strømmen er viktig for Arendal. Innbyggerne ønsker en vakker, sammenhengende kyststi. Hva skjer egentlig med kyststien i Strømmen, som stadig blir mer privatisert? Kommunens administrasjon virker å ha gitt denne opp. Det ønsker ikke vi å gjøre. Likeså som at denne delen er viktig for promenaden, er det at det på tomter hvor det rives hus langs Kittelsbuktveien, tilrettelegges for små parker med beplanting, benker osv. som kan forskjønne promenaden, iallfall fram til vi får konkrete byggeprosjekter her.

Det en mange spennende aktiviteter i Arendal i sommerhalvåret. Vi vil gjøre Arendal sentrum til en opplevelsesarena hele året. Ikke bare gjennom arrangement og aktiviteter, men også gjennom ivaretakelse av omgivelsene. For det er nettopp en bevisst oppfølging av alle sider og detaljer av byen som gir den totale byopplevelsen. Derfor står vi på!

Etter sterkt påtrykk fikk vi med oss bygartneren og planavdelingen til å lage en liten park og brygge innerst i Kittelsbukt, Kort tid etter fjernet kommunen alle stygge plakater og stifter fra «kiosken» på Kanalplassen og den ble barnas turistkontor. Etter fokus og innsamling av midler og med godt samarbeid med Henriksen Snekkerverksted, fikk vi fart på beplantingen av Rådhusbrygga.

Forrige vinter fremsto flere av gatene i byen som meget «slitte», men vi ble vist liten vilje til at dette skulle prioriteres. Etter et par måneder med masing ble allikevel flere bygater nyasfalterte og fotgjengerfelt oppmalte. Det nytter å mase! Vi må mase videre på at gårdeiere, butikkdrivere og kommune følger opp sitt ansvar med å fjerne søppel fra byens gater og smug. At det settes ut nye søppeldunker og at benkene blir vedlikeholdt!

Hvordan kan få til vakrere innkjøringer til byen? Deler av gamle Strømsbu skole ligger der i vest som et spøkelsesbygg med glass og annet strødd rundt, mens Blødekjær og Vestregate har sine grå vegger og hull. Høgeligården ble endelig kjøpt av lokale og revet!

Hvordan få flere boliger i byen og hvordan tilrettelegge for at gårdeiere kan bygge balkonger på fasadene? Og hva med en egen lufteplass for hundeeiere i byen?

Vi har ikke tenkt å gi oss!

Roar Daniel Gundersen, Benedikte Nilsen Glommen
Arendal Høyre

Publisert i Agderposten 13. april 2023