Vi må gjeninnføre fritidskortet

Selv om det ikke lenger stormer om det i media er vi fortsatt i en økonomisk dyrtidskrise. Inflasjonen øker og med den, prisene på renter, lån og essensielle varer, som dagligvarer. Dette skjer fordi etterspørselen etter matvarer er høyere enn tilbudet som gir en prisvekst ikke alle husstander kan takle økonomisk.

Bystyrekandidat Victor Scheie.

 I dag rapporterer forbruksforskningsinstituttet (SIFO) at nesten to av ti, eller nesten 20 prosent av husholdninger har økonomiske utfordringer. Flere sliter med å betale renter og avdrag på boliglånene sine med de nye økningene. Samtidig har antallet familier som har måttet gå på matstasjoner det siste halvåret doblet seg i følge den samme rapporten.

Med disse endringene utsettes flere for økonomiske vanskeligheter og det er flere som sliter økonomisk, dette fører til at husholdninger får mindre penger til annet forbruk fordi de må stramme inn på budsjettene sine, som før vi vet ordet av det kan gå hardt ut over barna og deres velvære.

Med dyrtid og med økonomiske problemer kan barns sosialisering ta skade dersom foreldre må prioritere å kjøpe mat- og andre dagligvarer over at barna skal få gå på en fritidsaktivitet. Det er gjennom sosialiseringen at vi mennesker lærer hvordan vi skal oppføre oss mot andre og at vi får koblinger til andre mennesker utenfor familien, og blir et fungerende medlem av samfunnet. Dersom sosialiseringen ikke får spilt seg ut kan dette føre til utenforskap og ensomhet blant unge.

I 2022 valgte Arbeiderparti-regjeringen å skrote fritidskortet som gav unge muligheten til å delta på aktiviteter på fritiden uten at familiens økonomi hadde noen betydning.

Dersom man ikke har mulighet til å delta på fritidsarrangementer eller aktiviteter som ofte spiller en sentral rolle i at utenforskap oppstår, eller forsterkes rundt en person. Ungdom med bakgrunn i utenforskap har større sannsynlighet for å droppe ut av skolen eller for å bli radikalisert og få en fot innenfor døren i ungdomskriminaliteten.

Dette er noe vi må gjøre alt i vår makt for å forebygge, som er grunnen til at Høyre og Unge Høyre ønsker å innføre et nytt fritidskort for unge etter at Arbeiderpartiet valgte å ikke videreføre ordningen som ble satt i gang av Høyreregjeringen. Alle uavhengig av økonomisk bakgrunn skal ha rett på en god oppvekst hvor de kan sosialisere utenfor hjemmet slik at de kan vokse opp med en god psykisk helse og uten å føle på ensomhet. Dette kan realiseres når Høyre i posisjon innfører et fritidskort for unge.

Victor Scheie, 9. kandidat til kommunevalget for Arendal Høyre