Vi må satse på en kommune- og næringsutvikling som gir økte inntekter

Det viktigste først.

Tore Kristian Oland, Bystyrekanditat nr. 16, Arendal Høyre

Helse og oppvekst er to sentrale oppgaver som kommunen har ansvar for.  Jeg har selv erfart fra ulike jobber innen helse, hvor mye det betyr for brukere og pårørende at kommunen leverer. Dette krever mye ressurser i form av ansatte og penger.

Utover de lovpålagte oppgavene står Arendal kommune relativt fritt til hvordan skattepengene benyttes. Arendal bruker allerede noe i underkant av 70 prosent av budsjettet på helse og oppvekst. Skal vi likevel kunne gi et godt tilbud er det viktig at kommunen ikke påtar seg for mye utover sine basisoppgaver.

Fastlegeordningen fungerer ikke godt lengre og det blir mange flere eldre i fremtiden. Det gjør at kommunen har store uløste utfordringer innen helse i dag og vil ha enda flere i fremtiden. Skal vi gi et bra nok helsetilbud trenger vi mer personell og tilstrekkelige antall relevante omsorgsplasser. Arendal må prioritere å løse dette. Vi må også ha mer statlig støtte for å møte de økende behovene som vil komme innen eldreomsorgen.

Det at vi prioriterer viktige basisoppgaver, betyr ikke at vi skal kutte ut alt annet.  Arendal kommune har lavere inntekt i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er enklere å levere gode tjenester til innbyggerne i en rik enn en fattig kommune. Derfor vil det være nødvendig at Arendal bidrar til kommune og næringsutvikling. Det kan på sikt gi kommunen økte inntekter.

Vi må prioritere det viktigste først. Vi må legge press på nasjonale myndigheter for å gi Arendal hjelp til å møte den kommende eldrebølgen. Satse på en kommune- og næringsutvikling som gir økte inntekter.  Arbeide for et best mulig sykehustilbud i Arendal.

Tore Kristian Oland, Bystyrekanditat nr. 16, Arendal Høyre