Vi må støtte opp om cruisenæringen og næringsvirksomhet i Arendal

Hvis vi skal lytte til enhver skeptiker, vil det ikke bli mye næring igjen.

Arendal trenger mer næringsvirksomhet, og derfor støtter jeg cruisevirksomheten, skriver Tore Kristian Oland.

MDG og Marianne Johansen ønsker å kvitte seg med cruisenæringen. Miljøhensyn og for lav fortjeneste brukes som argumenter mot cruisenæringen. Dette er ofte vanlige årsaker til at en del mennesker ikke ønsker en bestemt næringsvirksomhet og arbeidsplass. Hvis vi skal lytte til enhver skeptiker, vil det ikke bli mye næring igjen.

Jeg har hatt mange jobber og arbeider nå innen helse. Det er et veldig kostbart arbeid og svært frustrerende når ressursene ikke strekker til. Skal vi forbedre velferden må vi øke kommunens inntekter og deriblant legge til rette for næringsvirksomhet.

Jeg har derimot forståelse for at sikkerheten må være forsvarlig. Den debatten overlater jeg til havnefogden og losoldermannen, siden jeg mangler innsikt på det området. På generelt grunnlag har jeg har erfart fra sikkerhetsselskap at god samhandling med oppdragsgiver er viktig. Sett utenifra virker det som at havnefogden har fått en byråkratisk instruks, uten mulighet til å samhandle. Den typen arbeidsmåte har jeg selv opplevd som frustrerende.

Arendal trenger mer næringsvirksomhet, og derfor støtter jeg cruisevirksomheten. Cruise er ikke den viktigste næringen. Men det er en av flere næringer som til sammen gjør kommunen til et bedre sted å leve. Når noen skaper arbeidsplasser, velstand og velferd i Arendal ønsker jeg å legge til rette for det.

Tore Kristian Oland
Bystyrekanditat nr. 16 Arendal Høyre