Vi skal bygge for fremtiden i Arendal – da er boplikt svært uheldig

Høyre oppfordrer alle berørte til å sende inn høringssvar. Høyre finner det klart urettferdig at to områder eventuelt i en såkalt forsøksordning får boplikt og der grensene skaper stor uenighet i lokalsamfunnet. Det blir spennende å se hva Landbruksdirektoratet mener om det.

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre.

I bystyret 22.juni 2023 vedtok bystyret i Arendal å sende ut på høring om å gjeninnføre boplikt i Kilsund og Kolbjørnsvik.

23 stemte for: 13 Ap, 3 Sp, 2 SV, 2 uavh., 1 Hp, 1 MDG, 1 Arendalslista) mens 16 stemte imot (8 H, 4 FrP, 2 KrF, 1 V, 1 Pp).

Høringsfristen er satt til 1.september 2023. 11. september er det valg, og saken vil ikke bli behandlet før etter valget.

Høyre oppfordrer alle berørte til å sende inn høringssvar. Høyre finner det klart urettferdig at to områder eventuelt i en såkalt forsøksordning får boplikt og der grensene skaper stor uenighet i lokalsamfunnet. Det blir spennende å se hva Landbruksdirektoratet mener om det.Høyre er av mange årsaker imot boplikt. Vi er i en situasjon med vekst i Arendal, og synes det derfor er svært paradoksalt og klart imot intensjonene knyttet til boplikt å innføre ordningen. Boplikt er en inngripen i den enkeltes eiendom og dens verdi. 

Professor Theis Theisen ved Universitet i Agder har gjennom forskning konkludert at med innføring av boplikt, så reduseres prisene på bolig med ca. 10%. I noen sjønære tilfeller, enda mer. 

Dagens forskrift er full av hull og mangler og ressurskrevende å følge opp fra kommunens side. For å unngå reglene kan man «leie en sørlending», man kan arve et hus, man kan overføre fra ektefelle til den andre etter 5 år osv.

Arbeiderpartiet hevder at de ved innføring av boplikt skal sikre innbyggerne i Arendal bolig. Det er en lite fremtidsrettet tenkning i en situasjon der vi skal bli mange flere tusen nye innbyggere kommende år, og behovet er estimert til 500 nye boenheter hvert år. 

Det blir stadig færre kommuner med boplikt. I dag er det kun 41 av Norges 356 kommuner som har boplikt i en eller annen form. Siste kommune ut til å forlate boplikten er Risør kommune. 

Markedet må fungere best mulig når vi nå skal tilrettelegge for den flotte industrialisering og medfølgende veksten vi nå står overfor i Arendal.
Både AP og SV påstår bruktboligprisene i Arendal er høye. Det har vært en god prisstigning på bolig i Arendal siste året (8,8%).

Men i dag ligger boligprisene på brukt enebolig i Arendal på kr 4.050.599. Dette er lavere enn for eksempel Grimstad (kr 4.176.444), Lillesand (Kr 4.320.000) og Kristiansand (5.391.178). Tallene er fra snittet siste 12 måneder pr. april 2023 og er fra Eiendomsverdi.

Samtidig har kostnadene ved bygging av hus og ikke minst leiligheter steget kraftig siste 2 år, opp mot 25%. Det er dette negative gapet Høyre så tydelig påpeker. 

I dagens marked, med behov for dobling av bebygde boenheter og med kraftig prisvekst på kostnadssiden, så burde prisen på bruktboliger opp og ikke ned. Det er svært mange år siden det i Norge har vært bygget så få nye boliger som nå. Det har med nevnte prisvekst på kostnadssiden på nybygg å gjøre. Vi ser nå at svært mange utbyggere nå avventer boligbygging, også i Arendal. Vi vil fort komme på etterskudd med boligbygging.

Det vil i så fall kunne medføre en svært kraftig prisvekst både på bolig og i leiemarkedet slik vi har sett i for eksempel Nord-Sverige med deres batterifabrikk NorthVolt. Det vil i så fall være svært uheldig. 

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre.