8 grunner til å stemme Aukra Høyre

Les noen av våre viktigste punkt fra programmet!

Gratis barnehage til 3. barn i barnehage

Vi ønsker å belønne de som bidrar til befolkningsvekst i kommunen vår! Har du tre barn samtidig i barnehagen, foreslår Aukra Høyre at det betales bare for to.

Næringslivets støttespiller

Vi vil bidra til innovasjon og arbeider for å skape arbeidsplasser i Aukra, samtidig som vi aktivt støtter opp om det eksisterende næringslivet. Aukra Høyre heier frem gründere, jobber for å skape gode rammebetingelser for næringslivet og skal være næringslivets førstevalg.

Utvikling av Nerbøvågen

Vi ønsker at Nerbøvågen tilrettelegges for jobbskaping innenfor fiskeryrket. Aukra Høyre vil at ungdom får gode muligheter for gode muligheter for arbeidserfaring innenfor tradisjonsyrker.

Bofellesskap for eldre

Det blir stadig flere eldre i kommunen vår og vi vil jobbe for at det skal opprettes bofellesskap for eldre i Julsundet og på Gossen. Å ha tilrettelagte boliger for de som er friske nok til å klare seg stort sett selv vil gi en bedre alderdom og frigjør kapasitet på omsorgssenteret.

Leie-til-eie

Vi vil innføre Leie-til-eie i Aukra for å hjelpe flere som ikke har oppspart egenkapital inn på boligmarkedet. Leie-til-eie er en ordning hvor du forplikter deg til å spare imens du leier, slik at du har opparbeidet egenkapital og kan kjøpe leiligheten du har bodd i når leieperioden er over!

Ungdomsskole samarbeid

Vi vil fortsette samarbeidet med Hustadvika Kommune, slik at elevene fra Søre Hustadvika kan fortsette å gå på Julsundet Skole. Dette gagner alle, vi vil videreføre avtalen som skal reforhandles i 2025.

Kommunalt fritidskort

Vi ønsker å innføre en kommunal løsning slik at alle barn i Aukra skal kunne delta på en fritidsaktivitet. Dette forebygger utenforskap og fremmer helse, vi vil at kommunen overtar kostnadene fra staten, så lenge tilbudet ikke finnes nasjonalt.

Flere fergeavganger, så bro!

Vi vil jobbe for å få tilbake avganger vi har mistet, disse trenger vi frem til vi får realisert bro over Kjerringsundet! For at mennesker og bedrifter skal ville etablere seg på en øy må det være et tilfredsstillende fergetilbud!