Carpe Diem demenslandsby tar form

Carpe Diem blir Norges første demenslandsby. I disse dager markerer vi at takene på bygningene er på plass og etter planen skal de første beboerne flytte inn sensommeren 2020.

Inspirasjonen til denne unike boformen er hentet fra De Hogeweyk i Nederland. I 2013 besøkte hovedutvalg for bistand og omsorg stedet og ble så begeistret at de ønsket å lage en tilsvarende i Bærum.

Et enstemmig hovedutvalg gjorde vedtaket med en visjon om at Carpe Diem demenslandsby skal være et hjem med livskvalitet og verdighet. I dette prosjektet har vi som politikere utfordret den tradisjonelle tenkningen rundt hva en institusjon og sykehjem skal være.

I en hyggelig «landsby», innenfor et trygt og avgrenset område, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv mest mulig likt det de er vant til. Her vil personer med demens bo så likt normale hjem som mulig. Hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv er viktig.

Alle vil ha tilgang til utearealer og mulighet for å bevege seg fritt, både innendørs og rundt i landsbyen. Området skal inneholde blant annet et torg, butikk, spisested, arealer for aktivitet og gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser.

Hele 158 beboere skal få en god hverdag i landsbyen med stor frihet samtidig som de opplever trygghet og mestring. Carpe Diem demenslandsby vil skille seg en del fra dagens tilbud til personer med demens med sine 17 bofellesskap med plass til åtte personer i hvert fellesskap, og en egen avdeling for yngre personer med demens. I tillegg blir det 40 dagaktivitetsplasser som fordeles over dag, kveld og helg.

Demenslandsbyen skal også inneholde café, bar, frisør, fotpleie, butikk med bakervarer. Vi satser også på et variert kulturtilbud som skal favne mange behov. Det skal også etableres hobbyrom og kjøkkenmuligheter, slik at man kan fortsette med sine hobbyer og å lage egen mat sammen med familie og venner. Når vi i dag bygger Carpe Diem demenslandsby ønsker vi også at pårørende skal være naturlig del av livet i landsbyen. De skal oppleve at de er velkomne i landsbyen, og ønsker de å delta i hverdagslivet, skal det være rom for det.

Livskvalitet og evne og mulighet for deltakelse og mestring er viktige elementer i opplevelsen av god helse. Men dette er også viktige elementer når en blir syk. Kanskje er det enda viktigere når en ikke lenger mestrer eget liv og i tillegg må flytte ut av hjemmet. Vi ønsker en levende landsby hvor det utvikles nye arenaer for samarbeid med nærmiljøet, frivillige og pårørende til det beste for landsbyens beboere.