Klimamålene for E18 står fast

E18-målene står fast: økt fremkommelighet for buss/sykkel, mindre støy og støv for naboer. Dette følger av Bærums reguleringsplan, og skal ivaretas i ny plan. 

Vi kan ikke godta at kortsiktige besparelser skal begrunne å fjerne et miljølokk på Strand. Prosjektet må innfri miljøkrav og sikre bomiljøene langs E18. Jeg har bedt om en utredning av ulempene uten lokk, og hvilke utbyggingsmuligheter det er på/inntil et lokk. Jeg mener lokket kan utløse verdier som kan finansiere en løsning.

Det er feil at lokket skulle være en overbygging over E18. Det er lokalveisystemet som vi av miljøhensyn ønsker skal lukkes inne.

Vegvesenet skal ferdigstille et reguleringsforslag. Da starter for alvor vår behandling og involvering. Partiene i Bærum følger opp lokket i de kommende prosessene.

Miljølokket vil gi en stor miljøgevinst og binde sammen nabolag som i dag er skilt av E18.