Norges beste skole kan bli enda bedre

Bærum har Norges beste skole. Det er viktig å ikke la dette bli en hvilepute, for vi må alltid jobbe for å bli bedre. I kommunestyreperioden som snart går mot slutten, har det blitt gjort flere viktige grep for å gjøre skolen enda bedre og inkludere flere.

Haakon Veum, leder av Hovedutvalg for barn og unge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

En god skole åpner muligheter for livet videre og utjevner sosiale forskjeller. Når Høyre i høstens valg går til valg på slagordet «muligheter for alle», så er skolen ett av våre viktigste satsingsområder for å få det til.

År etter år oppnår Bærums elever svært sterke faglige resultater. Vi er blant de kommunene i landet med best resultater over tid.

Utdanningsdirektoratet har laget en indikator som heter «skolebidragsindikatoren». Formålet er å vise hva skolenes innsats betyr for elevenes læringsresultater og trekke fra foreldrenes utdanningsnivå og andre ting som kan påvirke resultatene.

I denne indikatoren kommer Bærum svært godt ut.

Bærum er blant de store kommunene som løfter elevene mest fra der de er når de starter. Det er veldig imponerende!

Siden forrige lokalvalg har det borgerlige flertallet i Bærum satset på skolen. Her er noen eksempler:

 • styrking av PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
 • støtte til alternative skoletilbud
 • ressursteam for ungdom
 • dobling av tildelingen til miljølærere
 • økt ramme for innkjøp av trykte læremidler
 • mer midler til Haug skole
 • styrket helsesykepleierdekning
 • søkbar pott med midler til elever med større behov
 • mer midler for bemanning til sårbare elever
 • økt ledelsesressurs ved skolene
 • innføring av sommerskole

Dette er viktige satsinger jeg er veldig stolt av at vi har funnet rom for.

Det må alltid gjøres krevende avveininger når budsjettet lages, men skolen er en av Høyres viktigste prioriteringer.

Noe av det som gjør at Bærumsskolen er så god, er at vi satser på det vi vet gjennom forskning gir mer kunnskap og trivsel.

Neste periode må vi fortsette å styrke laget rundt de som strever.

Vi skal sikre muligheter for alternative skoletilbud, styrke skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, psykolog- og miljølærertilbudet. Det må gis god intensivopplæring til elever som ligger faglig under kritisk grense.

De faglig sterke elevene skal få spennende utfordringer å bryne seg på. Alle barn er forskjellige, og Bærumsskolen skal gi individuelt tilpasset opplæring.

Bærumsskolen er Norges beste skole, men vi må aldri lene oss tilbake av den grunn.

Høstens lokalvalg er et viktig retningsvalg der fremtidens skole er på valg. Vi må satse videre på det som har gitt stor effekt over år.

Høyre bør fortsette å styre skolepolitikken i Bærum fordi Høyres politikk best sikrer en skole som utjevner sosiale forskjeller, løfter elevene fra sitt nivå og sikrer muligheter for alle.