Samferdsel handler først og frem om mennesker

Slik innledes nasjonal transportplan. Hadde det vært slik, ville prosjektet E18 mellom Oslo og Asker vært 7 år nærmere ferdigstillelse.

Status: Etappe 1, strekningen Lysaker – Ramstadsletta, skal stå ferdig om 7 år. Vegvesenet arbeider med reguleringsplan for etappe 2, Ramstadsletta-Nesbru, med ukjent tidspunkt for oppstart, mens etappen videre mot Drammen, Nesbru – Drengsrud, ennå ikke er på planstadiet. Dette til tross for at Asker Kommune vedtok kommunedelplan for sistnevnte etappe 8. november 2016; for 7 år siden.

Behandlingen av E18 mellom Oslo og Asker handler i stor grad om noen partiers sendrektighet, vingling og symbolpolitikk. – I en 20 år gammel maktutredning ble det fastslått at «det representative folkestyre er svekket i alle ledd. Det er ingen umiddelbar sammenheng mellom valgresultat og maktposisjon. Et politisk system i tillitskrise. Demokratiforvitring.»

Partimålinger i 2023 støtter påstanden. To partier har gjort så godt de kan for å legge snublestener for fremdriften de siste årene. Det er Senterpartiet som har målinger ned mot og MDG med målinger rundt sperregrensen; 8,5% som laveste oppslutning for de to siste 12 måneder.

Senterpartiet: «Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen høre på den lokale motstanden og droppe utbygging av ny E18.» (VG 29.06. 2020) –Typisk at SP to måneder senere var med på å sikre et flertall i Viken for utbyggingen. Nå håper vi partiet står ved saken!

Miljøpartiet De Grønne: «Lan Marie Berg raser etter E18-vedtak: – Tidenes miljøsvik» skriver Nettavisen. Samtidig gikk MDG, sammen med SV, ut av fylkesrådet i Viken på grunn av vedtaket som sikret oppstart av etappe 1.

Det var såvidt prosjektet berget seg til tross for at samfunnet hadde investert mange hundre millioner kroner på planleggingsarbeid, og spaden klar for å settes i jorden.

La oss spissformulere: To partier, med liten oppslutning blant velgerne, forsøker å forhindre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av en av hovedveiene til og fra hele landets hovedstad og av hovedstadens to største nærkommuner, Bærum og Asker.

E18 Vestkorridoren er et regionalt prosjekt av stor nasjonal betydning. Arbeiderpartiet og Høyre som har rundt halvparten av velgerne bak seg «hvis valg i dag», bør avpolitisere utbyggingen av E18 ved hurtigst mulig å bli enige om en tids- og budsjettramme for ferdigstillelse av det hele. Ingen grunn til å vente til fremleggelsen av ny NTP.

Vi fremhever bærekraft fordi prosjektet er beviselig bra for folk flest fordi det «først og fremst handler om mennesker», bra for kapitalen fordi næringslivet er avhengig av effektiv transport og bra for klima slik Statens Vegvesen er instruert om; bra på de tre grunnpilarene som gir innhold til begrepet bærekraft.

Transport versus klima ble aktualisert på en dramatisk måte for få uker siden. – Hovedbudskapet fra transportnæringen var som følger: «Transportsektoren er langt unna å nå et reduksjonsmål på 55 pst. innen 2030 med dagens politikk og virkemidler.»  

Dette er saken: «Samfunnsoppdraget til E18 Vestkorridoren slår fast at Statens Vegvesen skal utvikle et moderne, robust og klimasmart veisystem.» Kilde: Statens Vegvesen.

På denne bakgrunn forventer vi at Stortinget i ny NTP sikrer helhetlig planlegging og gjennomføring av hele E18 Vestkorridoren. Og en forutsigbar fremdrift! 

Det er på tide å la Vegvesenet få gjøre jobben sin!