Vil Bærums befolkning ha parkeringsplasser?

I Budstikka 25. mai kan vi lese om at det er delte meninger om behovet for parkeringsplasser på Fornebu.
Helt fint at unge barnløse som bor der, med arbeidsplassen rett rundt hjørnet, er storfornøyd med å ha en leilighet uten parkeringsplass og tar beina fatt.

Stig Rugset er listekandidat for Høyre, foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Men mange har en annen livssituasjon, og andre behov. Da snakker vi om behov for mobilitet som best dekkes ved bruk av bil.

I artikkelen nevnes mangelen på parkeringsmuligheter for besøkende. Hvordan vil for eksempel det virke på problemet med ensomhet blant eldre?

Mye trafikk i Bærum skjer på ettermiddag og kveldstid. Da fraktes barn og unge rundt om på fritidsaktiviteter.

Hva skjer med deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, som kommer fra familier uten bil?

Det vil ta lang tid å reise fra Fornebu til for eksempel Bærum Idrettspark på Rud og alle de gode fasilitetene der med kollektivtransport.

Vil barn og ungdom fra for eksempel Fornebu og Sandvika, uten muligheter for biltransport, egentlig bli ekskludert fra å bruke disse gode, kommunale anleggene?

Hva med dem som vil bytte ut eneboligen med leilighet, men vil beholde hytta eller båten?

Det er en typisk situasjon for bæringer litt opp i årene. De fleste hyttene i Norge eies som kjent av folk over 50. Det samme gjelder fritidsbåter.

Og ser man på hvilken aldersgruppe som kjøper flest leiligheter i Bærum, er mitt inntrykk at det også er folk over 50.

Dette er kjøpere som gjerne vil beholde bilen noen år til. Det er langt nok å gå til båtplassen, og enda lenger til hytta. Skal de besøke familie, er bilen også som regel kjekk å ha i mange tilfeller.

Resultatet av en for streng parkeringsnorm kan fort bli at da beholder mange over 50 eneboligene noen år til, heller enn å selge bilen. Livet blir for tungvint uten.

Det hevdes også fra utbyggerne at etterspørselen etter parkeringsplasser er avtagende.

Er det rart, når de setter prisen per plass til 650.000 kroner? Da har ikke vanlige folk råd til parkeringsplass og må ta beina fatt.

Hvorfor trenger vi en streng parkeringsnorm? Er det for å nå klimamål? Er det for å forhindre bilbruk generelt?

Hvis det handler om klima, kan vi ikke da bare si til utbyggere: De fleste nye leiligheter skal ha mulighet for å kjøpe en rimelig priset parkeringsplass for elbil!

Da legger vi til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i Bærum.

Hvis målet er å forhindre bilbruk generelt, så må jeg spørre:

Har dere alt glemt nesten tre år med pandemi? Hva det gjorde med kollektivbruk? Ønsker dere at folk skal bli sittende fast i egne hjem, uten reell mulighet til mobilitet, når neste pandemi kommer?

Bilen har kommet for å bli. Den gir oss langt større gleder enn problemer, og et stykke ut på 2030-tallet er alle personbilene elektriske nullutslippsbiler.

De leilighetene vi planlegger å bygge nå, har en levetid langt etter 2030-tallet. I et klimaperspektiv gir det liten mening i å bygge disse uten parkeringsplasser nok.