Politikk

Bardu Høyre har stor tro på en kommune lytter og samarbeider med sine innbyggere – sammen skal vi lykkes!
 
I Bardu kommune skal vi si JA når vi kan – og NEI når vi må.
 
Gode inkluderende lokalmiljø skaper positive holdninger og optimisme. Framsnakking må erstatte janteloven. Her skal kommunens ansatte og politikere gå foran som et godt eksempel. Kontakt med kommunen skal være preget av gjensidig respekt.
 
Bardu skal være en JA-kommune som legger til rette for, og positivt støtter opp om initiativ. Dialogen med kommunen skal oppfattes som smidig og seriøs, prosessene skal være åpne og informasjon lett tilgjengelig.
 
Beslutningsprosessen skal være kort, og kommunen skal være løsningsorientert.
Bardu Høyre jobber hver dag for at kommunen skal bli et bedre sted å bo. Vi vil spesielt sørge for at økonomien i kommunen gir nye framtidsmuligheter – med spesielt fokus på de eldre i kommende periode.