LESERINNLEGG: Bykle må vere ein offensiv kommune

Vi må ha fokus på de ting som skaper utvikling og flere arbeidsplasser i privat sektor. Og vi har mangt og mye i vår kommune som kan gi grobunn for utvikling og inntjening, skriver lokallagsleder Grete Bachmann og Merethe Hjemdahl i dette leserinnlegget.

Bykle må vere ein offensiv kommune, skriv lokallagsleiar Grete Bachmann og Merethe Hjemdahl i dette lesarinnlegget. Foto: Agder Høyre

Bykle ser langt, heter det så flott. Det er en visjon som vi i Bykle Høyre liker meget godt, bare at vi faktisk må bli enda mer fremtidsrettet. Vi må faktisk ha fokus på de ting som skaper utvikling og flere arbeidsplasser i privat sektor. Og vi har mangt og mye i vår kommune som kan gi grobunn for utvikling og inntjening.

Vi tenker på naturperlen Hegni, på spetakulære Sarvsdammen, på utvikling av reiselivslinjen ved Hovden V.G.S, den rike kulturarven vi har i Bykle, sentrum av Hovden, Lokalmat og «Inn på Tunet prosjekter».

Hyttebygging

Hyttebyggingen må ikke stoppe opp. Denne næringen gir mange arbeidsplasser. Økt hytteutbygging bidrar til at flere mennesker kommer til fjells, noe som igjen bidrar til økt handel i restauranter og butikker. Ved at skatteinntektene til kommunen øker, øker også sjansen for at det generøse tilbudet til bygdas innbyggere kan fortsette. Vi snakker ikke om de lovpålagte tjenestene, men alt ekstra. NHO sier at vi trenger 250.000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Her har vi noe å strekke oss etter, og med tanke på våre ungdommer som vi ønsker tilbake til bygda, så må dette fokuseres på i mye større grad enn det blir gjort i dag. Vi trenger også nye tilflyttere, og de trenger arbeidsplasser og kommunen trenger skatteinntekter. Derfor må Bykle Kommune være offensive, tydelige og være med på å tilrettelegge for en god næringspolitikk.

Hegni

Vi er vel alle enige i at Hegni er en flott plass. Mange har opp igjennom tidene ønsket å utvikle Hegni til noe mer enn bare en fin badeplass. Det har dessverre aldri blitt til noe mer enn bare med tankene og ideene. Lokalbefolkningen er delt i synet på hva som vil gagne bygda mest. Undertegnede mener bestemt at her ligger et stort potensiale til å drive næring. Når det er sagt, så er det forståelig at enkelte er redde for at området skal «privatiseres» , men vi deler ikke dette synet. Vi er ikke redde for utvikling, vi er redde for stagnasjon. Vår tanke er at det kan bli et godt tilbud for både fastboende og turister. I tillegg kan det skape nye arbeidsplasser og det kan blir et eldorado med tanke på vannaktiviteter og eventuelt camping.

Turistdestinasjon

Hovden er en turistdestinasjon. Vi har i mange år hatt en egen linje for reiseliv ved Hovden v.g.s Vi trenger flere unge som vil satse på en karriere innen denne næringen. Nå er vi så heldige at vi har aktører innen turistnæringen som virkelig ser langt, og som er villige til å satse tid og penger på en storslått satsing innen opplevelser og aktiviteter. Bykle trenger attraksjoner som tiltrekker seg turister i en mye større skala enn vi ser i dag. Sosiale medier viser daglig populære «Insta-plasser» som folk valfarter til. Vi vil også ha attraksjoner som gir den ønskede stopp-effekt for alle de som reiser gjennom Setesdal.

Sentrum må utvides

Vi mener også at sentrum må utvides. Det må ligge næringsareal klart til detaljhandel, slik at vi har noe å tilby dem som er villige til å satse på næring i Bykle Kommune. Det har vi ikke pr i dag.

Til slutt ønsker vi å poengtere at Bykle Høyre ønsker at kommunikasjons- flyten mellom næringen og kommunen bedres. Det er viktig for all utvikling at vi drar lasset sammen og at vi har ett felles mål. Vi tror at når mennesker klarer å enes om ett felles mål, så gir det resultater.