Politikk

De viktige sakene for Høyre er først og fremst å legge tilrette for en god skolestruktur, og et bra helse tilbud med god kvalitet i eldreomsorgen.

Våre hjertesaker

 • Næringsliv

  Drangedal Høyre vil utbedre eksisterende næringsarealer og regulere nytt areal ved Straumekrysset. Vi ønsker nyetableringer av bedrifter som verdsetter den godt synlige beliggenheten som et konkurransefortrinn.

 • Samferdsel

  Drangedal Høyre vil arbeide for gode samferdselsløsninger. Fylkesveiene bør oppgraderes til 60 tonn totalvekt for å få en bedre lønnsomhet i skognæringen. Utvidelse av bruene på Voje og Sanneslangen må gjennomføres snarest, men vi ser også andre bruer i Drangedal som trenger oppgradering.

 • Skole

  Drangedal Høyre vil sikre et godt skoletilbud med kvalitet i grunnopplæringen. Grunnskolen er det viktigste ledd i utdanningen. Her får elevene kunnskap og ferdigheter som skal gjøre dem i stand til å bidra til samfunnet senere.

 • Kultur

  Bygdas fine kulturhus og våre gode idrettsanlegg skal brukes og driftes på en forsvarlig måte. Vi ønsker oss en opprustning av ungdomsklubben på Tippen og å holde et rusfritt miljø der. Vi vil se positivt på en søknad om å få til en motorsport-bane i kommunen.