10.august starter forhåndsstemming

Vi synes det er smart å forhåndsstemme – og har funnet fram til nyttig informasjon om stemming og hvordan du kan gi personstemmer.
Ref. www.valg.no

Illustrasjon: Poppydesign

Slik stemmer du

Ta stemmesedler

Ta stemmesedlene du vil bruke: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

1

Personstemme kommunestyrevalget

Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen.

2

Brett stemmesedler

Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

3

Stemple

Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

4

Legg i urne

Legg stemmesedlene i valgurnen.

5

Slik gir du personstemmer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg. 

Personstemme ved kommunestyrevalg

Personstemme kommunestyrevalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Slenger

Skriv kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Personstemme ved fylkestingsvalg

Personstemme fylkestingsvalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Godt valg!