Politikk

Ved å gi det enkelte menneske tillit kan vi utløse skaperkraft for å bygge et sterkere og bedre lokalsamfunn.

Våre hjertesaker

 • Sykehus

  Elverum sykehus har et stort utviklingspotensial og bør bestå som et fullverdig akuttsykehus. Elverum Høyre har i alle år arbeidet hardt for at sykehuset vårt skal bestå og videreutvikles, og vi kommer til å fortsette denne kampen til den blir vunnet.

 • Skole

  Vi vil at skolen skal sette eleven i sentrum, og la hver enkelt elev, uansett utgangspunkt, få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial. Gjennom å skape en fremtidsrettet skole, som setter kunnskap i sentrum, kan vi legge grunnlaget for morgendagens velferd.

 • Omsorg

  Omsorg skal preges av livskvalitet og verdighet i alle livets faser. Vi vil derfor arbeide for at alle ansatte i omsorgssektoren skal ha hensiktsmessig fagkompetanse og at hver enkelt får omsorg tilpasset sine særskilte behov.

 • Arbeidsplasser

  Vi vil gi næringslivet gode betingelser for å fremme vekst og trygge arbeidsplasser. I den neste fireårsperioden vil vi etablere et Grûnderhus, styrke kommunens næringsfond og skape møteplasser og nettverk mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter.