Politikk

Høyre vil bygge fremtidens Elverum. Her kan du lese om Høyres visjon for Elverum og hva vi går til valg på i 2023

Programpresentasjon for fremtidens Elverum!

28. juni innkalte Elverum Høyre til pressekonferanse i aktivitetsparken. Vår ordførerkandidat Yngve Sætre forklarte hvordan vi vil ta Glomma i bruk og utvikle området omkring aktivitetsparken ved Glomma.

Sammen tar vi Elverum videre. Barn og unge skal møte læringsmiljøer som fremmer mestring og utvikling. Vi skal bidra til å fremme skaperkraft og flere grønne arbeidsplasser. Vi skal legge til rette for bolyst, kultur og opplevelser i hele kommunen.

Ved å vise tillit til enkeltmennesket sikrer vi skaperkraft for å bygge et sterkere og bedre lokalsamfunn. Elverum Høyre vil arbeide for å utvikle lokalsamfunnet i tillit til enkeltmennesket – med valgfrihet til å forme egne liv.

Elverum Høyre vil søke å finne nye løsninger på det som ikke virker, eller kan bli bedre. I praksis betyr det å ha oversikt over konsekvensene av nye forslag, og sørge for at beslutningene faktisk er til gode for innbyggerne, før vi endrer noe.

Andre viktige saker er transport og veier, skog og jordbruk, økonomi, skatter og avgifter, Forsvaret og Høgskolen, frivilligheten samt kultur og idrett.

Elverum Høyre vil bygge fremtidens Elverum. Bygda tett på byen – byen tett på bygda.

God lesning!

Her finner du valglisten vår!