Årsmøte

tirsdag 30. november 2021

19:00 – 21:30

Årsmøtet starter med besøk av stortingsrepresentant Erlend Larsen.

Påmeldingsfrist: søn 28. november 2021

Detaljer

Stedet
Forstmann Solørvegen 151, 2407 Elverum
Arrangement dato
tir 30. november 2021 fra 19:00 – 21:30
Påmeldingsdetajer
Gratis

Erlend Larsen sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget der de jobber med innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Årsmøtet med saker som skal behandles:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets og kommunestyrets årsberetning
  4. Godkjenning av regnskap og budsjett
  5. Behandling av nye vedtekter ( Fellesvedtekter for kommuneforeninger i Høyre)
  6. Valg av styre, valgkomite og delegater til Innlandet Høyres årsmøte 4.-5. februar 2022.
  7. Innkomne saker

Påmelding innen 29.11 til Thor Anders Sognli, e-post; tasognli@gmail.com

Enkel servering

Hilsen styret i Elverum Høyre