Innkalling til nominasjonsmøte i Elverum Høyre

Vi viser til tidligere bekjentgjøring og kaller inn til nominasjonsmøte for å nominere resten av Elverum Høyres kommunestyreliste for perioden 2023 – 2027.

Informasjon

Til alle medlemmer i Elverum Høyre Elverum og Senior Høyre.

Elverum Høyres nominasjonsmøte avholdes 15 november, kl. 1900 på Forstmann.

Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og antall tilstedeværende med stemmerett 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 3. Nominasjon av Elverum Høyres kommunestyreliste 4. Fullmakt til styre om å kunne supplere listen ved behov 5. Valg av tillitsvalgte for listen (foreningsleder og sekretæren i foreningsstyret). Disse har ansvaret for å sende listen til valgstyret i kommunen innen fristen, og være kontaktpersoner ovenfor myndighetene.

Vi minner om at det kun er medlemmer som har vært medlem i 1 mnd. og som har betalt sin kontingent ved møtestart, som har stemmerett på nominasjonsmøte. I tillegg følger stemmerett medlemmenes bostedsadresse. De som er medlemmer i Senior Høyre og Unge Høyre og har betalt kontingenten sin dit og oppfyller de andre kriteriene, har stemmerett.

Vi håper riktig mange tar seg tid til å komme! Enkel servering!

Vennlig hilsen

Vigdis Osbak Leder Elverum Høyre