Invitasjon til medlemsmøte i Elverum Høyre

Sted: Generalgården, Fjeldmoravegen 1
Tid: Onsdag 10. mai kl. 1900 – 2100
Tema: Gjennomgang og godkjenning av programmet for Elverum Høyre i perioden 2023-2027

Et forslag til program for Elverum Høyre er sendt ut til samtlige medlemmer den 23. april. Sammen med programmet lå en Excel fil der forslag til endringer i programmet eller nye punkter kan skrives inn og sendes programkomiteen (jekrey@gmail.com) innen 7 mai.
Innkomne endringsforslag blir gjennomgått av programkomiteen og komiteen gjør ferdig en anbefaling på om forslagene ønskes tatt inn i programmet eller avvist.

Denne anbefalingen legges frem for medlemsmøtet den 10. mai der alle medlemmene stemmer over de anbefalinger programkomiteen legger frem. I løpet av møtet skal vi komme frem til et endelig program for Høyre for valgkampen og kommende fire års periode.

Vi håper riktig mange tar seg tid til å komme og bidra til et program som vi kan vinne valget med!

Enkel servering!
Hilsen styret i Elverum Høyre