Invitasjon til medlemsmøte i Høyre

Mandag 13 februar klokken 1900 – 2100 på Forstmann, Skogmuseet i Elverum.

Her er Anna Molberg til venstre sammen med Jørgen Lishagen og Marianne Gunnerud fra Innlandet Høyre administrasjon på TEPAS ifm. Erna sitt besøk i Elverum.

Anna Molberg gir en orientering fra arbeidet på stortinget. Valgkamp planen for kommune og fylkesvalget 11. september 2023.

Anna Molberg ble valgt inn på stortinget for perioden 2021 – 2025. Hun representerer Hedmark/Innlandet og sitter i Arbeids og Sosialkomiteen. Hun er utdannet jurist og har tidligere også vært leder for Unge Høyre.

Valgkampkomiteen har startet arbeidet med valgkampplan for Elverum Høyre
frem mot kommunestyrevalget. Komiteen vil presentere planene for valgkamparbeidet.
Vi håper riktig mange tar seg tid til å komme!
Enkel servering!

Vennlig hilsen Vigdis Osbak
Leder Elverum Høyre