Medlemsmøte i Elverum Høyre onsdag 23 februar

Hva mener vi om Elverums fremtid? Innspill på viktige saker fremover – Forberedelser til valget

Informasjon

Elverum Høyre har startet forberedelsene til det kommende kommune – og fylkestingsvalget 2023. En egen programkomite ble etablert senhøsten 2021 og er godt i gang med programarbeidet.

Programkomiteen jobber nå med programmet hvor vi ønsker å fremheve de viktigste saker for Elverum de nærmeste årene.

Vi ønsker å gjennomføre møter i perioden 8 mars til påske med utvalgte personer (uavhengig av partitilhørighet) fra næringsliv, organisasjoner, lag og foreninger og kommuneadministrasjonen. Hensikten vår er å få svar på en del spørsmål vi reiser.  

Før vi starter møterekken med de ulike aktørene er det naturlig for oss først å få våre medlemmers syn på de spørsmål vi reiser og diskutere dem.

Vi møtes derfor over en kopp kaffe og en god prat, og kanskje med god avstand.  Det gleder vi oss til.
Programkomiteen vil innledningsvis presentere seg og hvordan de har organisert programarbeidet og prosessen frem til valgkampen begynner. Deretter vil dere bli stilt noen spørsmål om Elverums fremtid og korte diskusjoner.

Dato: 23.0.2022 kl 19-21
Sted: Forstmann, Skogmuseet

 Send påmelding innen 21. februar til Thor Anders Sognli, toasognli@gmail.com / tlf. 41299228. Begrenset antall plasser.