Medlemsmøte

tirsdag 19. mars 2024

18:00 – 20:00

Tema ! Rekruttutdanningen til Terningmoen

Detaljer

Stedet
Generalgården Fjeldmoraveien 1, 2414
Arrangement dato
tir 19. mars 2024 fra 18:00 – 20:00

Informasjon

Møtet åpner med en kort informasjon fra Høyres leder i Elverum Vigdis Osbak og vår gruppeleder for Høyre Yngve Sætre.

Vi får besøk av Forsvarkoordinator Ola Gundersen

18:00   Åpning/Ønskes velkommen ved leder Elverum Høyre                    

 Vigdis Osbak

18:05   Hva betyr rekruttutdanningen for Elverum som by?                       

Yngve Sætre

18:15   Hva betyr rekruttutdanningen på Terningmoen i en nasjonal
militærstrategisk kontekst og introduksjon av Forsvarkoordinator.      

Jan Eirik Krey

18: 20  Forsvarkoordinator – Rolle og oppgave                                       

Ola Gundersen
18:30   Felles rekruttskole på Terningmoen.                            

Ola Gundersen
19:00   Pause med servering av kaffe og kaker                                                         Storsalen/ALLE
19:15   Spørsmål, kommentarer og diskusjon                                                           Alle
20:00   Avslutning ved leder Elverum Høyre                                                              Vigdis Osbak