Tonje Anderson Olsen er innstilt som Enebakk Høyres ordførerkandidat

Nominasjonskomiteen innstiller enstemmig på Tonje Anderson Olsen (52) som Høyres ordførerkandidat i Enebakk i 2023. Kandidaten vedtas endelig på nominasjonsmøte 17. november.

(foto privat)

Nominasjonskomiteen har bestått av Nina E. Wold (leder), Marius Winger og Tommy Olsen.

Komitéleder Nina E. Wold begrunner valget slik:

-Vi er svært glade for at Tonje Anderson Olsen har takket ja til å stille i en ny periode. Hun er den klart beste ordførerkandidaten vi kan ha for Enebakk. Hun har lang fartstid i politikken og er opptatt av muligheter for alle – i hele Enebakk. I politikken vil Tonje sikre at Enebakk skal være et trygt sted å bo, leve og arbeide i, for barn, voksne og eldre. Hun setter enkeltmennesket foran systemet og er opptatt av de som faller utenfor samfunnet.

Hun har tidligere vært en samlende ordfører (2011-2015) og har to perioder som varaordfører (2208-2011 og 2019-2023. Hun er kvinneforumsansvarlig i Enebakk og 3. vara for Høyre på Stortinget.

Tonje er kunnskapsrik, positiv og stiller alltid opp. Hun setter seg godt inn i de politiske sakene. Gjennom årene har hun fått bred støtte for saker i lokalpolitikken, også utenfor eget parti. Tonje sier ofte at; «vettet er jevnt fordelt», noe som gjør at hun er konstruktiv i det politiske samarbeidet.
Til daglig jobber hun som rådgiver og lærer på Kirkebygden barne- og ungdomsskole. Hun er gift og har to barn.

Vi håper at Enebakks innbyggere vil støtte Høyre og Tonje ved valget i 2023.

For mer informasjon og kommentarer kontakt:

-Nina E. Wold, leder nominasjonskomiteen, tlf. 975 00 522

-Tonje Anderson Olsen, innstilt ordførerkandidat, tlf. 905 52 268

Ordførerkandidaten velges endelig av foreningens medlemmer på nominasjonsmøtet 17. november kl. 18.00. Resten av listekandidatene vil bli offentliggjort i forkant av nominasjonsmøtet. Innkalling til nominasjonsmøtet 17. november blir sendt ut på e-post til medlemmene.

På vegne av nominasjonskomiteen i Enebakk Høyre

Nina E. Wold
Leder