Høyres ordførerkandidat om sentraliseringen av NAV

Sentralisering har vært et diskusjonstema over lang tid og vi har sett nhvordan flere og flere oppgaver flyttes ut av distriktene og til nsentrale strøk under mantraet mer robuste fagmiljøer, skatteetaten og nån trafikkstasjonene er eksempler på dette.Her skriver Høyres ordførerkandidat, Finn Bjørn Rørvik n litt om deres synspunkter for Evje amp;amp; Hornnes kommune.n n n

n
n
n
n

n
Nå er vi i gang igjen, denne gangen med NAV-kontorene…n
n

En rådmannsgruppe fra 7 kommuner, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Åseral, Bygland, Valle og Bykle har anbefalt et vertskommunesammarbeid, hvor Vennesla blir vertskommune. Igjen er det mantraet om robuste fagmiljøer som er hovedargumentet for at Vennesla foreslås å overta NAV-ansvaret for alle 7 kommunene.n
n

n
n
n
Men, denne gangen er det ikke Staten eller et direktorat som presser oss til å sentralisere, vedtar vi denne organiseringen er det kommunestyrene våre som vedtar sentraliseringen, vi og ingen andre.

n

n
n
n
n

NAV-organisering

n
n
n
I utredningen som representanter for NAV-kontorene i de 7 kommunene har laget, heter det riktignok at ikke et NAV-skilt skal skrus ned. Men, samtidig skriver de at digital utvikling og ny teknologi kan føre til endringer i hvilke lokasjoner (kontorer) som er nødvendige i framtiden. Sier vi JA til Vennesla sier vi samtidig NEI til å bestemme over fremtiden til våre lokale NAV-kontor selv.n
n
n
n

n
n
n
Det heter videre i utredningen at den nye organiseringen ikke skal føre NAV lenger bort fra brukerne, men nærmere. Hvordan NAV skal komme nærmere brukerne i Setesdal ved å flytte ansvaret til Vennesla, kan jo noen hver lure på.n
n
n
n

n
n
n
Brukerne er viktige…

n

n
n
n
Og brukerne, de er de viktige her. Det er ofte de mest sårbare som må stille seg i NAV køen. Det står svært lite i utredningen om hvordan deres forhold til NAV vil bli i den nye organiseringen. Rett nok skal ingen NAV-skilt skrus ned nå, men hva med framtiden, når kommunene gir fra seg mye av styringsretten. Der ligger utfordringen.

n

n
n
n
n

Høyres forslag

n
n
n
Evje og Hornnes Høyre vil stemme NEI til denne sentraliseringen.

På kort sikt vil vi beholde vårt eget gode NAV-kontor slik som i dag. Ser vi lenger fram i tid er det nok behov for visse organisatoriske grep, men det må skje ved styrking av NAV-samarbeidet i Indre Agder og ikke med overføring av ansvaret til Vennesla. n

n
n
n

n
n
n
Med nye kommunestyrer etter valget til høsten kan det være mulig å starte forhandlinger om å få til en «robust» ny storkommune i området, vi var jo på vei. Eller Setesdal regionråd kan være et forum for å finne en tjenlig løsning for Indre Agder.n
n
n
n

n
n
n
Vi har tid til å finne en god lokal løsninger og i mellomtiden lever vi godt med det lokale NAV-kontoret vi har.n
n
n
n

n
n
n

Finn Bjørn Rørvikn n
n
n
n
Ordførerkandidat for Evje og Hornnes Høyren
n
n
n
n