Bli kjent med Finn Bjørn

Evje og Hornnes Høyres ordførerkandidat

Finn Bjørns hjertesak

Et Evje og Hornnes i vekst!

Som politiker må du forplikte deg til å se sammenhenger og helheten når en skal treffe en best mulig beslutning. En er satt til å forvalte store verdier på vegne av et felleskap og det forplikter. Som politiker må du også evne å se den enkelte innbygger og de utfordringer som denne møter i hverdagen.

I dette valgåret har vi bak  oss Covid-epidemien – og med den  det som fulgte  av sykdom og begrensninger.

Men knapt var den over før vi møtte betydelig økte leveomkostninger og for mange med denne betydelige økonomiske bekymringer.

Folk flest har et sterkt ønske om å være selvforsørgende og kunne ivareta sin forpliktelser på en god måte. Dette ønske krever at vi i vår politikk tilrettelegger for et pulserende næringsliv hvor der er et arbeid for alle. Det betyr faktisk det at vi må heia på alle som satser og vil bidra til en slik næringsliv i bygda vår. Vi må ikke la janteloven bli vår norm, da det er næringslivet som i neste omgang bidrar til at vi får en god eldreomsorg, en god skole, et rikt idretts- og kulturliv og trygge og gode forhold i bygda vår.

Som ordførerkandidat forplikter jeg på at vi skal bygge bygda vår sammen med alle de gode kreftene som vil være med å skape et godt samfunn for oss alle.