Nominasjonskomiteens innstilling – Flekkefjord Høyres kommunevalgliste 2019 – 2023

n n

n Nominasjonskomiteens innstilling til endelig prioritert liste, se vedlegg.n
Innstillingen var enstemmig.n
n