Årsmøte Fredrikstad Høyre

Onsøy Rådhus Torsdag 16.November kl 18:00

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering av årsmøtet
  a) Godkjennelse av innkalling
  b) Godkjennelse av saksliste
  c) Valg av møteleder
  d) Valg av protokollfører
  e) Valg av to personer til å undertegne protokollen
  f) Valg av tellekorps
  g) Valg av resolusjonskomité
 3. Innledende behandling av lovendringsforslag
 4. Årsberetninger
  i. Styrets beretning
  ii. Bystyregruppens beretning
  iii. Senior Høyres beretning
  iv. Nedre Glomma Unge Høyres beretning
 5. Regnskap
 6. Behandling av saker som Fylkesstyret eller Sentralstyret foreligger
 7. Behandling av lovendringsforslag
 8. Behandling av resolusjonsforslag (Frist for innlevering 2.november 2023)
 9. Valg
  • Valg av styre
  • Leder                          Ikke på valg
  • Nestleder                   Velges for 2 år
  • Sekretær                    Velges for 2 år
  • Kasserer                    Velges for 1 år
  • Styremedlem             Velges for 2 år
  • Styremedlem             Ikke på valg
  • Varamedlem              Velges for 1 år
  • Varamedlem              Velges for 1 år
  • Andre valg
  • Valg av revisor
  • Valg av representant til Fylkesstyret
  • Valg av utsending til Øsfold Høyres årsmøte
  • Valg av representant til Høyres landsmøte
  • Valg av valgkomité
 10. Fastsettelse av ny kontingent