Bingedammen – sentrumsnær 100-metersskog

Bingedammen og Mørkedalsskogen har vært lokalsamfunnets 100-meters skog. Skogen har vært en trygg snarvei til skolen og til byen.

Fredrikstad Høyre vil bevare Bingedammen og Mørkedalsskogen. Dette har vært vår holdning hele tiden, og er vår holdning for framtida. Bingedammen og Mørkedalsskogen har vært lokalsamfunnets 100-meters skog. Skogen har vært en trygg snarvei til skolen og til byen. Skogområdet har et rikt dyre- og fugleliv. Og i dammen finner vi arter vi ikke finner få andre steder. Amfibier og muslinger, som må bevares.

Fredrikstad Høyre ser all utvikling i et generasjonsperspektiv. Utviklingen er god og ønsket, om den er bærekraftig, og gir positive effekter på lang sikt. Å tappe dammen, er et inngrep, som vil redusere innbyggernes mulighet til å bruke området som rekreasjonsområde, og som vil få en negativ effekt på de viktige økosystemene i dammen. I en verden hvor alt og alle er avhengige av hverandre er dette en utvikling, Fredrikstad Høyre ikke ønsker. Vi vil ta vare på den sentrumsnære naturen, og legge til rette framtidsrettet utvikling både for mennesker og dyr.