De første 100 dagene med Høyre i ledelsen

Dette vil vi i Høyre gjennomføre og jobbe med de første 100 dagene med Arne som ordfører

Politisk kultur

 1. Høyre skal kutte i antall planer som skal til politisk behandling. Vi vil flytte fokus fra planlegging til gjennomføring.
 2. Høyre vil fordele de økonomiske ressursene jevnere mellom posisjon og opposisjon. Dette for å ivareta demokratiet på en bedre måte.

Skole

 1. Høyre vil starte prosessen med å avklare tilstanden på Begby skole. Vi vil ha svar på om skolen må rives, eller hvor mye vil det koste å pusse opp eksisterende bygningsmasse. Vi vil gjøre det som er nødvendig.
 2. Høyre vil skaffe en oversikt behovene for oppussing av Borge skole. Vi vil ha særlig fokus på den råteskadde brakken, og den delen av skolen som benyttes av elever med særskilte behov.
 3. Høyre vil be om oppdatering av status på Svartbygget, Rød skole Kråkerøy, for rask igangsetting og avklaring.

Kommuneøkonomi

 1. Høyre vil starte salgsprosessen av verdier, eiendom og aksjer i Fredrikstad energi med sikte på å få dette i et vedlikeholdsfond.
 2. Vi vil kutte i antall politiske representanter i kommunalt deleide selskaper, og sette inn personer basert på kompetanse fremfor politisk medlemskap. Dette gjelder for eksempel i FREVAR, Borg Havn, FEAS mv.
 3. Vi vil starte en kartlegging og gjennomgang av kommunens drift og organisering. Vi vil begynne med teknisk drift, deriblant organiseringen av vaktmestertjenester.

Helse

 1. Vi vil umiddelbart jobbe for et offentlig-privat samarbeid for å etablere flere boformer for eldre og hjelpetrengende i Fredrikstad. Vi vil ha et nytt «Holmen-prosjekt».
 2. Høyre vil jobbe med Frivilligsentralene, blant annet for å utvikle kjøretjenester for eldre.
 3. Høyre har en ambisjon om å øke antallet faglærte i helsesektoren. Vi skal ha en oversikt over behovet og konkret målsetting innen 100 dager.

Næring og arbeidsplasser

 1. Fredrikstad skal være en «JA-kommune», og vi skal få ned saksbehandlingstiden. Vi vil først kartlegge status på saksbehandlingstid, og deretter starte prosjektet med å få ned saksbehandlingstiden. Vi vil gjøre det for hele kommunen, men først prioritere plan, bygg og regulering.
 2. Reguleringsplaner og søknader som kan gi arbeidsplasser skal prioriteres når saker skal behandles.

Andre viktige saker

 1. Det skal inviteres til et offentlig privat samarbeid om Arena Fredrikstad.
 2. Private barnehager skal igjen kunne etableres i Fredrikstad.
 3. Dagligvarebutikker kan holde åpent på søndager, ved å utvide det geografiske området som defineres som turistområde.