Dette vil jeg endre på dersom jeg blir ordfører

Jeg har som ordførerkandidat bare lovet to ting. Det ene er å behandle Arbeiderpartiet bedre enn de har behandlet oss, og det andre er å starte jobben med å tette det enorme vedlikeholdsetterslepet av skolene.

Fra 10. august er det mulig å forhåndsstemme. Avisene fylles allerede opp med fagre valgløfter. Sist ut var AP’s Sindre Martinsen-Evje som plutselig øynet muligheten for å gjenåpne Rygge flyplass. Hva som ligger i dette, vet jeg ikke. Mulig det betyr at han skal ringe Jon-Ivar Nygård? Kanskje for å minne Nygård på hva han selv lovet før han ble samferdselsminister?

Jeg tror velgerne gjennomskuer kortsiktige og populistiske valgkamputspill. Selv har jeg som ordførerkandidat bare lovet to ting. Det ene er å behandle Arbeiderpartiet bedre enn de har behandlet oss, og det andre er å starte jobben med å tette det enorme vedlikeholdsetterslepet av skolene.Mange stusser sikkert på hva jeg mener med å “behandle Arbeiderpartiet bedre”. Det jeg konkret sikter til er å endre den politiske kulturen og samarbeidsklimaet mellom partiene. Dette var noe av det første jeg reagerte på da jeg startet som fersk bystyrerepresentant for snart fire år siden. Jeg mener den lokale samarbeidskulturen er gjennomgående dårlig, og jeg har tidligere uttalt at Arbeiderpartiet lokalt er ekstremt maktarrogante og lite lyttende. Jeg står fortsatt ved denne kritikken.

Jeg mener det er en kultur som har fått utviklet seg over mange år, og som er en konsekvens av at ett parti har styrt for lenge. De har i alt for lang tid sluppet å ta hensyn til andre, og sett seg lite tjent med å søke samarbeid på tvers av partiblokkene. Jeg mener ikke at dette er en enkeltperson, – eller en enkeltordfører sin feil. Det er heller et utslag av langvarig og gjennomgående Arbeiderpartipraksis som blir opprettholdt. Dette gir igjen utslag i etablerte maktstrukturer, som for eksempel ved ressurstildeling, enorme sakskart, manglende samarbeid og manglende tillit.

Forlag som ikke kommer fra egne rekker stemmes konsekvent ned. Alle skjønner at AP ikke skal stemme for saker de ikke er enige i, men gjennom fire år så vil det alltid være saker, innspill og forslag fra andre som kan være fornuftige. I hvert fall mener jeg at det kommer mange gode forslag fra alle partier. Da skulle det også bare mangle at en også stemmer på disse forslagene en gang iblant, selv om de kommer fra en annen politisk kant.

De fleste saker blir behandlet i flest mulig utvalg. Dette før de til slutt ender i formannskap og bystyre som igjen ender opp med enorme sakskart. For eksempel fikk vi til årets sommermøte et sakskart på over 3 000 sider. Dette skal fordøyes ved siden av full jobb for de fleste. Siden svært få saker avgjøres på utvalgsnivå blir også møtene mindre relevante. Ironisk nok snakkes det om behov for en tillitsreform i kommunen, men politikerne selv synes å være unntatt. Hvis jeg blir ordfører vil jeg avslutte flere saker i utvalgene, for igjen å kutte i byråkrati og saksmengde.
Når jeg igjen peker på dette, så handler det ikke om at Høyre eller jeg er en dårlig taper fordi vi kontinuerlig blir nedstemt. Poenget er mer prinsipielt. Det handler om hvordan vi forvalter demokratiet. Det handler om å gjøre politikk mer attraktivt for flere, gjøre det mer interessant for unge, for flere grupper, og mer tilgjengelig for folk.

Det er aldri bra med stagnasjon, og jeg mener politikkutviklingen fra den politiske ledelsen i Fredrikstad i stor grad har stoppet opp. Den politiske hverdagen består stort sett av å snu bunken for å se hvordan en gjorde det sist. Dette medfører også at en rekke påbegynte store og små prosjekter lider av en totalt fraværende gjennomføringsevne. Arena Fredrikstad, Furutun, Svartbygget, skolestruktur for å nevne noe. Dersom jeg blir ordfører så ser jeg det som en av de fremste oppgavene å rydde opp, konkludere og gjennomføre de mange påbegynte prosessene og prosjektene.

Endringer vil gi skape ny dynamikk og nytt giv. Det mener jeg er sårt tiltrengt i Fredrikstad. Som ett av to løfter skal jeg love å være en inkluderende ordfører, og gjøre det jeg kan for å endre den politiske kulturen. Det er på høy tid å lufte litt i toppetasjen på rådhuset.