Gratulere med 100 dager

Fredrikstad Høyre gratulerer posisjonen med de første 100 dager i posisjon.

Arne Sekkesten får kake etter 100 dager i posisjon

Høyre gratulerer ordfører Arne Sekkesten med 100 dager med trygg styring av byen.

Trygg og forutsigbar styring gjenspeiles også i gode melingsmålinger.