Høyre gratulerer alle kvinner med dagen

Gratulerer med kvinnedagen! For Høyre er kvinnedagen en dag til både feiring og refleksjon. Vi feirer mulighetene som ligger i likeverd og valgfrihet. Men, refleksjonen over at vi fortsatt ser at kvinners rettigheter blir truet og krenket, bør vekke kampviljen i oss. Jenter nektes skolegang og tvinges ut av skolene i Taliban-styrte Afghanistan. Regimet i Iran slår dødelig ned på kvinner som ikke følger fastsatte kleskoder og jenter som ønsker utdanning. Flere land beveger seg mot en begrensning av kvinners rett til abort. Selv om vi, i noen tilfeller, kan forstå de etiske begrunnelsene for dette, er en konsekvens av endringene en betydelig innstramming av kvinners valgfrihet, og mulighet til å leve selvstendige liv, basert på selvstendige valg. Dette er en utvikling som er svært urovekkende, som bør bekymre oss, og som vi aktivt må kjempe mot hver eneste dag.
 
Kvinnedagen en dag, der vi både kan og bør tillate oss å fokusere på hvilken ubrukt kraft som ligger i den konservative feminismen. For Fredrikstad Høyre er kvinners deltakelse i arbeidslivet hovedveien til selvstendiggjøring av kvinner. Deltakelse i arbeidslivet gir økonomisk frihet til den enkelte, og viktige skatteinntekter til fellesskapet. Deltakelse i arbeidslivet gjør kvinner til aktive deltakere i styrkingen og utviklingen av velferdsstaten. Fredrikstad Høyre ønsker at kvinner som vil jobbe fulltid, skal få anledning til det. Vi mener at kommunen, som den største arbeidsgiveren i Fredrikstad, må gå foran og tilby ansatte fulle stillinger. Vi ser også at gode og fleksible barnehageløsninger, med fleksible åpningstider, er viktige for å legge til rette for kvinners deltakelse i arbeidslivet.
 
Gratulerer med kvinnedagen! Vi går veien videre sammen.