Nytt styre i Fredrikstad Høyre

Vi er takknemlige for at velgerne har gitt oss et fantastisk valgresultat med tydelige forventinger og et mandat til å sette god Høyre politikk om til konkret handling.

Kjære medlem av Fredrikstad Høyre

Vi er takknemlige for at velgerne har gitt oss et fantastisk valgresultat
med tydelige forventinger og et mandat til å sette god Høyre politikk
om til konkret handling.

Vi kan glede oss over den spennende ferden vi er i gang med – og er
det en ting jeg er sikker på, så er det at vi har et svært kompetent
mannskap som overtok roret i bystyret 19. oktober i år.

Årene som ligger foran oss blir ingen sovepute!

Vi har forpliktet oss til å stille de kritiske spørsmålene og samtidig
være løsningsorienterte på vegne av folk og samfunn, slik at vi blir i
stand til å ta de rette beslutningene for dagen i dag, men også for
fremtiden.

Vi har forpliktet oss til å sette oss inn i saker og innhente nok og
relevant informasjon. Jeg håper at du som medlem av Fredrikstad
Høyre vil bidra når ny politikk skal utformes.

Fredrikstad Høyre har valgt nytt styre:

  • Gretha Thuen, leder
  • Lene Jørgensen, nest leder
  • Eivind Leister, kasserer
  • Jan Edvin Blomkvist, sekretær
  • Sandra Krogh Bjerke
  • Erlend Øverby
  • Emil Røgeberg
  • Inger Fauske, Senior H
  • Marianne Klever Næss, kvinnepolitisk ansvarlig

Vi ønsker at Fredrikstad Høyre skal være et attraktivt parti for våre
medlemmer og at det skal være rike muligheter for den enkelte til å
få brukt sin kompetanse i utformingen av vår politikk.

Vi håper at Fredrikstad Høyre kan tilby interessante og attraktive
aktiviteter som kan binde oss medlemmene sammen og gi oss innsikt
i aktuelle samfunnsutfordringer.

Vi håper at vi kan finne gode samarbeidsformer med Høyre
naboforeningene til beste for Nedre Glomma regionen.

Vi håper at vi klarer å verve mange nye medlemmer og enda viktigere
– ta vare på dem vi har!

Gretha Thuen, Leder