Årsmøte i Froland Høyre

torsdag 24. november 2022

18:00 – 19:30

Detaljer

Stedet
Liens Konditori AS
Arrangement dato
tor 24. november 2022 fra 18:00 – 19:30
Påmeldingsdetajer
Gratis

Informasjon

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsordenSak 2 Spørsmål om åpent/lukket møte

Sak 3 Valg av ordstyrer og referent

Sak 4 Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 5 Styrets beretning

Sak 6 Den politiske situasjonen i kommunen

Sak 7 Arbeidsmål for den neste perioden

Sak 8 Valgkomiteens innstilling på valg av:

  • −  Leder
  • −  Nestleder
  • −  Styremedlemmer
  • −  Varamedlemmer
  • −  To revisorer (ev. en autorisert)
    Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste Årsmøte

Sak 9 Innkomne saker til Årsmøtet

Sak 10 Fylkesårsmøte 3. – 4. februar 2023:

  • −  Valg av delegater m/vara til Fylkesårsmøte
  • −  Navneforslag til kandidater på verv i fylkesorganisasjonen

Sak 11 Regnskap

Sak 12 Nominasjon Kommunestyre 2023-2027

Da det blir servering ønskes tilbakemelding innen 22.11.2022

Styret