Bli kjent med John Magne

Froland Høyres gruppeleder

John Magnes hjertesak

Det gode liv i Froland!

Når frivilligheten, næringslivet og kommunen spiller på lag skaper vi et godt samfunn. Da får vi et samfunn der enkeltpersonene tar ansvar for seg selv og ønsker å bidra til å skape det gode liv i Froland. Høyre vil ha en kommune som legger til rette for at alle kan bruke sine ressurser og talenter. Et samfunn med muligheter for alle!

En god barndom starter i barnehagen. Barnehagen skal være en plass hvor barna lærer under lek. Vi skal legge til rette for at bemanningsnormen følges og at vi skal satse på de ansatte kompetanseheving og påfyll. Tidlig innsats starter i barnehagen.

Jeg vil jobbe for å styrke grunnbemanningen i skolen. Vi har gode lærere i Froland, men for å løfte resultatene i skolen trenger vi flere lærere. Vi bruker mye resurser på vikarer. Det vi ser er at vi da ikke alltid får kvalifiserte vikarer og at lærerne må jobbe en del overtid. Løfter vi grunnbemanningen i skolen kan vi sikre at vi får kvalifiserte lærere i klasserommet. Klarer vi dette vil elevene føle mestring, noe som vil gi barna en god start livet og muligheter for alle.

Innen 2030 må vi ha et nytt sykehjem på plass. Høyre vil støtte opp om planleggingen for å få det til. Høyre vil også legge til rette for nye boliger i sentrum slik at de eldre kan bo lengre hjemme. Vi skal ha boliger med møteplasser og servicetilbud i nærheten.

For å få dette til er det nødvendig med utvikling. Høyre utvikler politikk for alle som bor i Froland, ikke kommunen. Jeg brenner for at det skal etableres arbeidsplasser i Froland. Derfor heier jeg på Bøylestad Energipark og alle som skaper arbeidsplasser. Skal vi få besatt stillingene i skoler, helse og omsorg i fremtiden må vi ha en jobb å tilby til ektefellene også.

Høyre skal legge til rette for LEIE til EIE og Hent meg i Froland. Skal vi få yngre generasjon til å flytte tilbake til Froland når de er ferdige med utdanning må vi ha tilgjengelige boliger som de har råd til å bo i. Høyre skal holde skatter og avgifter lave, vi skal ikke ta mer av folkes penger enn nødvendig. Du skal ha råd til å bo i Froland. Frolendinger vil også kunne benytte seg av kulturlivet i området. Hent meg i Froland løser dette problemet. En samkjøringstjeneste som går når vi har bruk for det.

Froland Høyre er klar til å ta ansvar for styringen av kommunen om vi får tillitt Vi stiller er supert lag som vi utvikle Froland videre. Når vi får til samspillet i kommunen vil Froland være en plass som gir muligheter for alle!

Godt valg!