Invitasjon til åpent møte

nn Gjerstad Høyre har en viktig jobb å gjøre inn mot valgkampen 2019, med både programarbeid og nominasjonsprosess. Det er viktig at vi får opp flere medlemmer med høyt engasjement og gode diskusjoner om hjertesakene vi skal fronte i et program.nnn n

nn Vi har derfor tatt initiativ for et åpent møte i samarbeid med Agder Høyre, med stortingsrepresentant Svein Harberg som innleder. Vi skal først ha litt gjennomgang av tilbud og skolering som vi kan tilby, samt hvilke mål og fokus vi bør ha inn mot valgkampen.n
n
n Dato: Mandag 8. oktober
nTid: kl. 18:30 – 20:45
nSted: Lyngrillen, Brokelandsheia
n
n
n Program:n
Kl. 18.30 – 18.45 Velkommen v/foreningsleder Håkon Helgesenn
• Kort om Høyres medlemstilbud, verktøy og e-læringskursn
Kl. 18.45 – 19.15 Høyre skal forstå den tid vi lever i og gi svar folk tror på v/Erik J. T. Lindøen
• Høyres partikultur og ideologin
• Under 1 år igjen til valget, viktige mål og datoern
Kl. 19.15 – 20.45 Vi tror på Gjerstad!n
• Gjerstad Høyres valgprogram 2019 – 2023:n
o Hva er en god programprosess? v/Agder Høyres regionrådgiver Tor M. Markussenn
o Høyres 4 hovedsaker for valgkampen 2019 v/stortingsrepresentant Svein Harbergn
• Kvalitet i omsorgenn
• En skole med kunnskap og mestringn
• Grønn transport og bedre veiern
• Attraktive og inkluderende lokalsamfunnn
o Gjerstad Høyres hjertesaker, innspill og diskusjonn
o Valg av 2 delegater m/vara til Agder Høyres Nominasjonsmøte 26. november kl. 18.00n
n
n For spørsmål, ta kontakt med foreningsleder Håkon Håkonsen, mobil: 909 55n325 eller e-post: h_helgesen@yahoo.com

nn n n n n n
n

LES MER HER

n