Bli kjent med Steinar

Ordfører i Gjerstad og Gjerstad Høyres ordførerkandidat

Steinar Pedersen

Steinars hjertesak

Ja til en positiv fremtid med muligheter for alle

Jeg ønsker å fronte Gjerstads positive sider fremfor de negative. La oss sammen fremstå som JA-mennesker!

Sammen med dyktige, allsidige og engasjerte listekandidater, med erfaringer fra en rekke fagområder, skal Høyre bidra med nye ideer og bedre løsninger for Gjerstad!

Jeg ønsker å være en ordfører for hele bygda og for hele kommunestyret. Partipolitikk er av mindre betydning i en liten kommune som vår. En stemme på Høyre vil styrke et tverrpolitisk samarbeid.

Jeg har nå to års erfaring i min «prøvetid» som ordfører. I denne tiden har jeg fått et bredt og viktig kontaktnett i regionen og inn mot sentrale myndigheter. Skulle jeg få tillit til å fortsette i vervet vil denne erfaringen ha stor betydning, da jeg kan være effektiv fra første dag. Det vil også sikre kontinuitet i prosjekter og tiltak som allerede er igangsatt.

Har du tro på at jeg som ordfører kan bidra til å få frem nye ideer og lede arbeidet med å utvikle hele bygda vår videre, og ikke minst gjennomføre det som blir vedtatt? Da håper jeg du velger Høyres stemmeseddel ved valget. En slengstemme er en hyggelig gest, men har ingen betydning for ordførervalget. Da er det kun partistemmer som teller.