Anne sitt innlegg til kommunestyre vedrørende sammenslåing av Redalen og Skrinnhagen

Først må jeg få takke for et veldig godt beslutningsgrunnlag som gir god innsikt. Fra barn og unges medvirkning mener jeg å lese tydelig hva elevene selv opplever som viktigst på og med skole. Ordet lære leser jeg hele 35 ganger og ordet venn 33. Mobbing er til sammenlikning nevnt 11 ganger. Ønsket om og verdien av venner synes som å være langt større enn frykten for å bli mobbet hos elevene.

Det finnes vel knapt saker som engasjerer mer enn skole og skolestruktur. Vi har alle våre egne erfaringer fra eget møte med skolen og skolesystemet – noen gode og noen mindre gode. Erfaringer det er vanskelig å ikke ta med seg inn i vurderingene av en slik sak.
Som skoleeiere er vi ansvarlige for å legge til rette for den beste skolen for dagens og fremtidens elever i Gjøvik. Alle elever er like viktige og har rett på det beste læringsmiljøet vi kan gi de.

I det utsendte materialet er det spesielt en tabell som har gjort inntrykk på meg. Tabellen som viser elevtallene og fordelingen på trinn og mellom kjønn på Redalen skole i dag. Og ikke på ett trinn har det kjønnet med færrest elever flere enn 3 elever. På første trinn er det kun en gutt og på 6 trinn kun en jente. Tenk litt på det dere?

Joda jeg vet at skolehverdagen blir organisert på en slik måte at man har flere trinn sammen, men for denne ene eleven på disse to trinnene har man altså ingen fast medelev av samme kjønn på samme alder i sin skolehverdag fra år til år.

Og jada jeg vet at gutter og jenter fungerer godt sammen også – men ikke alltid og i alle situasjoner og jo eldre og mer ungdom du blir så kan det bli veldig ensomt å være alene fra sitt kjønn.

Den siste tiden har jeg har tenkt mye på hvordan det er å bare være en av sitt kjønn i en klasse. Hvordan det er møte overgangen mellom barn og ungdom som den ene?  Som mor til jenter klarer jeg ikke la vær å lure på hvem du deler at du har fått din første menstruasjon med annet enn moren din, eller søstern din om du er så heldig å ha en? Hvem deler du din første forelskelse med? Hvem snakker du med om alt du lurer på om alt som skjer deg i disse sårbare årene? De jentene du tidvis har delt skolehverdag med tidligere som allerede er etablert i nytt miljø på ungdomsskolen – eller den/de du deler skolehverdagen med i dag – men som du mister den daglig kontakten med den dagen du begynner på ungdomsskolen? Og hvordan ruster du deg til ungdomsskolen og møte med flere jenter på egen alder og eldre som har brynet seg på hverandre, lært alle kodene – det ikkeverbale språket du bare må kunne skal du lykkes sosialt? Hvordan klarer du å holde fokus i timen på algebra, andre verdenskrig, eller Hamsuns intrikate verden om du er ensom i friminuttet?

Kjære kollegaer; som politikere og skoleeiere ønsker vi først og fremst å bygge opp – ikke legge ned. Vi ønsker å bygge gode lærings- og oppvekstmiljøer for barna våre. For oss handler også denne saken nettopp mer om å bygge enn å legge ned. Vi slår sammen og flytter alle elevene fra både Redalen og Skrinnhagen inn i en ny og moderne skole samtidig. Til et universelt utformet skolebygg med moderne og gode arenaer for dagens læring. Vi gir alle elevene mulighet til flere venner og større miljø. Vi bygger med dette vedtaket både det skolefaglige og sosiale miljøet og styrker bygdesamfunnet for fremtiden.

Anne