Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Åtte gode grunner til å stemme Gjøvik Høyre

Gjøvik Høyres ordførerkandidat

Anne er vår ordførerkandidat for kommunevalget i 2023. Bli bedre kjent med hvem han er og hva han står for👇