Anne Bjertnæs -ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Gjøvik kommune

Portrett av Anne Bjertnæs ute i byen.

Anne sin hjertesak

Muligheter for alle

Min hjertesak både lokalt og nasjonalt har alltid vært og vil alltid være at vår viktigste oppgave er å legge til rette for et oppvekstmiljø og en skole som gir mestring og motivasjon til arbeid og aktiv deltakelse og motvirker utenforskap.

Jeg er også opptatt av at Norge bør bli medlem i EU blant annet for å ha en bedre plattform å jobbe for en bærekraftig verden, det være seg på fred, klima, fattigdom eller likestilling.

Anne Bjertnæs

Ordfører