Flere på jobb i helsesektoren-bedre for både ansatte og brukere

Gjøvik Høyre går igjen til valg på å øke grunnbemanningen i helse og omsorg. Vi mener det er viktig for at de pleietrengende skal få et enda bedre tilbud enn i dag og for å forebygge og bekjempe det galopperende sykefraværet i sektoren. Det er rett og slett for få på jobb i forhold til arbeidsmengden og for mange som mot sin vilje jobber i små stillinger. Å jobbe i små faste stillinger tvinger den ansatte til å ta ekstravakter da fastlønnsstillingen gir redusert sikkerhet for egen økonomisk framtid.

De røde partiene i posisjon har ved gjentatte valg sagt at de vil gjøre noe med de små stillingene i helse og omsorg. Likevel er ikke mye gjort. De stemte til og med for å ikke benytte seg av den nye arbeidsmiljøloven som gjør det enklere å ha frivillig alternativ turnus som vil gjøre det enklere å skape flere hele/større stillinger i sektoren. Det var nok partiet Rødt som var fanefører for dette, men Arbeiderpartiet, MDG og SV ga sin tilslutning. Altså går kommunen videre etter gammel lov og åpner ikke for mer medbestemmelse over arbeidstid for den enkelte. For Høyre er det viktig å finne gode løsninger for alle arbeidstakere innenfor fellesskapets rammer, eller med enklere ord, å tilpasse systemet til enkeltmennesket. De røde på Gjøvik ønsker at alle skal passe inn i systemet slik de har skapt det.

Vi i Høyre ser med glede i OA at Rødt vil foreslå å øke grunnbemanningen i helse og omsorg. Flott, det har vi i Høyre altså programfestet de siste 8 årene, så velkommen etter. Dessverre har vi ikke oppfattet at Rødt har fremmet noe forslag om dette i kommunestyret denne perioden hvor de har sittet i posisjon, sågar med varaordføreren. Da hadde de fått vår tilslutning og ganske sikkert flertall i kommunestyret. Vi i Høyre fastholder vårt forslag, og håper valget gir et skifte i Gjøvik slik at vi kan komme i gang med endringer til det beste for både ansatte og tjenestemottakere.