Frivilligheten sikrer oss de gode opplevelsene

Fritid, ferie og felles opplevelser. Når vi nå går en sommerferie i møte med tid til å være sammen med familie og venner gir vi oss ofte muligheten til å gå på en forestilling, en konsert eller en aktivitet vi lenge har drømt om. Og i påvente av at resten av familien får ferie vil mange barn og unge delta på en sommeraktivitet. For å gjøre disse tilbudene mulige for oss å nyte er det veldig ofte en stor gjeng med frivillige som legger ned mye innsats.

For alle som en eller flere ganger i livet har stilt opp som frivillige, det være seg på en festival, på sommerskoletilbudet i fotball eller på et ferietilbud arrangert av en frivillig organisasjon så vet vi at gleden man møter hos deltakerne gjør det verdt å legge ned denne tiden for andre.

Å være frivillig betyr også at man lærer å gjøre andre oppgaver enn man gjør i det daglige. Man møter andre mennesker enn de man jobber sammen med ellers i året. Og man deltar i ett fellesskap som gir mening for andre enn seg selv. Dette skaper kunnskap man tar med seg inn i andre deler av livet, og ikke minst skaper man minner for seg selv og de man jobber frivillig for.

Dugnad og jobbe sammen med andre på frivillig basis har vi lang tradisjon for i vårt samfunn. Gjøvik Høyre er opptatt av at denne innsatsen har stor verdi og vil jobbe for at kommunen må legge forholdene til rette for at frivilligheten skal vokse og utvikle seg.

Dette handler om å ha forutsigbare rammebetingelser i form av støtteordninger, tilgang på lokaler og mulighet for å få tillitt til å delta på ulike oppgaver. Under pandemien så vi hvor viktig det var med frivillig innsats for å løse alle de ekstraordinære oppgavene kommunen fikk. Nå da pandemien er over og vi registrer at frivilligheten strever med rekruttering og aktivitet er det viktig at vi gir tilbake.

Så på vegne av oss alle – takk for at dere stiller opp. Takk for at barn og unge får mulighet til meningsfull aktivitet i fri- og ferietid. Takk for at dere bidrar til at vi får gode opplevelser og bygger fellesskapet vårt sterkere.